Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Søkeresultater

Nullstill | Viser 221 ressurser

Glassflasker i ulike farger og former.

Recycling – Upcycling

Fra tomflasker til bærekraftig næringsvirksomhet. Tyra Oseng-Rees kommer opprinnelig fra Norge, men har bodd i Wales siden 2003. Hun har en doktorgrad i resirkulering av glass og driver i dag sin egen bedrift basert på kunst, bærekraft og kulturell opplæring. I artikkelen forteller Oseng-Rees bl.a. om hvordan viktige verdier gjennom […]

Dissimilis på scenen

Dissimilis – et tilrettelagt kulturtilbud

Dissimilis tilbyr tilrettelagte aktiviteter innen musikk, dans og teater til mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser. Gjennom deltakelse og opplæring i musikk, dans og teater får elever over hele verden tilgang til og utvikler sine kunstneriske ressurser. Tekst: Line Austrud-Hjelle og Silje Ask, Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter Dissimilis nasjonale kompetansesenter Dissimilis […]

Installasjon med menneskefigurer i pleksiglass og leire.

MOT– å reflektere gjennom visuelle ytringer

Her er et undervisningsopplegg som peker direkte mot fagfornyelsen! Opplegget tilrettelegger for elevmedvirkning, dybdelæring og tverrfaglige tema. Å ruste elevene for framtiden står også sentralt. Opplegget, i faget kunst og visuelle virkemidler, er laget for elever i 3. klasse på KDA. Å la elevene arbeide skapende med tema som identitet, […]

 • Foto og grafikk (1)
 • Undervisningsopplegg (74)
 • Nivå (19)
 • Fag (18)
 • 8 skoletimer eller mer (38)
 • Tidsbruk (9)
 • Videregående skole (20)
 • Type ressurs (19)
 • Valgfrie programfag (3)
 • VGO - KDA (34)
 • Kunst og håndverk (58)
 • Design og redesign (13)
 • Design og bærekraft (2)
 • Bærekraftig utvikling (14)
 • Demokrati og medborgerskap (13)
 • Artikler (56)
 • Folkehelse og livsmestring (17)
 • 5.-7. trinn (52)
 • 8.-10. trinn (74)
 • Spesialundervisning (9)
 • Tilpasset opplæring (12)
 • Arkitektur og samfunn (3)
 • Produksjon (11)
 • 1-3 skoletimer (18)
 • 4-8 skoletimer (11)
 • VGO - DH (12)
 • Kvalitet og dokumentasjon (3)
 • Tema (5)
 • Andre (4)
 • Kunst og visuelle virkemidler (16)
 • Kunst og skapende arbeid (4)
 • Barnehage 0-3 år (45)
 • Barnehage (10)
 • Barnehage 3-6 år (50)
 • Kunst og håndverk (36)
 • Digital kompetanse (2)
 • Estetiske læringsprosesser (14)
 • Lærerutdanning (15)
 • 1.-4. trinn (54)
 • Drama (8)
 • Prosjekter barnehage (44)
 • SFO (13)
 • Tverrfaglige tema (9)
 • Design og arkitektur (6)
 • VGO (5)
 • Temapakke (14)
 • Grunnskole (10)
 • Vektlagte områder (1)
 • Kreativitet (8)
 • Musikk (24)
 • Flerkulturelt arbeid (3)
 • Produksjon for scene (tidligere sal og scene) (16)
 • Musikk, dans og drama (7)
 • Drama og samfunn (1)
 • Teater i perspektiv (1)
 • Teaterproduksjon (6)
 • Musikk i perspektiv (1)
 • Dans i perspektiv (2)
 • Musikk (1)
 • Dans (4)
 • Valgfag (2)
 • VGO - MDD (11)
 • Kulturskole (17)
 • Den kulturelle skolesekken (8)
 • Kulturarv (tidligere levende kulturarv) (6)
 • Samisk visuell kultur (2)
 • Samisk (10)
 • Hefter og rapporter (10)
 • Drama (8)
 • Grunnleggende ferdigheter (8)
 • Musikk (11)
 • Språk og litteratur (5)
 • Produksjon av varer og tjenester (4)
 • VGO - HDP (3)
 • Lydfiler (2)
 • Litteratur (1)
 • Filmer (4)
 • Dans (2)
 • Vurdering (1)
 • Samisk musikk og scene (1)
 • Scenisk dans fordypning (1)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.