Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Søkeresultater

Nullstill | Viser 78 ressurser

Utsnitt av A Place is a Place, is a Place....

«Sense of place»

Land art som kunstpraksis og kilde til bærekraft Ressursen er en av flere deler i temapakken Å skape i natur. «I en tid der vårt forhold til natur blir mer fremmedartet, er Land art og Environmental art mer relevant enn noensinne.» Dette skriver billedkunstner Stuart Ian Frost, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge […]

Tresnitt, Siri Solbakken.

Skaperglede

Hva karakteriserer skaperglede? Hvordan kan man tilrettelegge for skaperglede, og på hvilke måter kan skaperglede komme til uttrykk? Dette er spørsmål mange lærere stiller seg nå når det nye læreplanverket skal implementeres. Siri Hauge Solbakken har gjennom sitt masterprosjekt undersøkt ulike aspekter ved begrepet skaperglede. I denne artikkelen deler hun […]

Dybdelæring og skapende arbeidsprosesser

Hvordan kan dybdelæring defineres i forhold til kunstfaglige arbeidsprosesser? Hvordan kan dybdelæring oppstå?Disse to spørsmålene er utgangspunktet for Cathrine Fuglestad når hun forsker på egne skapende prosesser. Artikkelen er basert på Fuglestads masteravhandling Med dyp involvering i skapende arbeidsprosesser. Vi får et spennende innblikk i hennes egne skapende arbeidsprosesser og kroppens betydning for […]

Skapergledens muligheter

– Kunst og håndverkslæreres forståelse og koblinger mot folkehelse og livsmestring Denne artikkelen bygger på Emma Blombergs masteravhandling der hun undersøker hvordan kunst og håndverkslærere forstår begrepet skaperglede. Hun utforsker særlig begrepene flow og skaperglede, og knytter disse til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Hennes praktisk-estetiske arbeid bygger på tilfeldigheter i maleøvelser og står […]

ET BLIKK INN – første praksisfortelling KDA

Fra det ene øyeblikket til det andre måtte lærere og elever, våren 2020, omstille seg fra læring i et dynamisk, sosialt fellesskap til skjermbasert kommunikasjon fra nærmest isolerte enheter. Hvilke erfaringer ble gjort disse første ukene? Hvordan fant læring i praktisk-estetiske fag sted? Og hva med motivasjon, veiledning og underveisvurdering? […]

Installasjon med menneskefigurer i pleksiglass og leire.

MOT– å reflektere gjennom visuelle ytringer

Her er et undervisningsopplegg som peker direkte mot fagfornyelsen! Opplegget tilrettelegger for elevmedvirkning, dybdelæring og tverrfaglige tema. Å ruste elevene for framtiden står også sentralt. Opplegget, i faget kunst og visuelle virkemidler, er laget for elever i 3. klasse på KDA. Å la elevene arbeide skapende med tema som identitet, […]

Programmerte linjer, former og flater.

Programmering i kunst og håndverk

«Når elevene lærer om programmering i kunst og håndverk kan de være med i diskusjonen, utviklingen og bruken av slike plattformer», skriver Stephanie C. Hoebeke. I denne artikkelen forklarer hun nøkkelbegreper og diskuterer hvorfor programmering blir en viktig del av kunst og håndverksfaget i fagfornyelsen. Artikkelen baserer seg på Hoebekes […]

 • Kunst og håndverk (24)
 • Kunst og visuelle virkemidler (30)
 • Temapakke (7)
 • 1-3 skoletimer (4)
 • Undervisningsopplegg (42)
 • 1.-4. trinn (20)
 • 5.-7. trinn (26)
 • 8.-10. trinn (40)
 • VGO - KDA (55)
 • Kunst og skapende arbeid (4)
 • Filmer (16)
 • VGO (2)
 • Artikler (27)
 • 4-8 skoletimer (4)
 • Kulturarv (tidligere levende kulturarv) (2)
 • Samisk visuell kultur (2)
 • Demokrati og medborgerskap (10)
 • Samisk (6)
 • Lærerutdanning (12)
 • Musikk (11)
 • Dans i perspektiv (2)
 • Dans (2)
 • 8 skoletimer eller mer (28)
 • VGO - MDD (13)
 • Produksjon for scene (tidligere sal og scene) (6)
 • Musikk, dans og drama (11)
 • Barnehage 3-6 år (2)
 • Musikk (3)
 • Musikk i perspektiv (3)
 • Tverrfaglige tema (7)
 • Folkehelse og livsmestring (10)
 • Design og redesign (3)
 • Bærekraftig utvikling (8)
 • Design og arkitektur (18)
 • Arkitektur og samfunn (5)
 • Musikk fordypning (1)
 • Lydfiler (1)
 • VGO - HDP (5)
 • Hefter og rapporter (1)
 • Andre (3)
 • Design og bærekraft (3)
 • Kulturskole (7)
 • Estetiske læringsprosesser (4)
 • Kreativitet (4)
 • Videregående skole (35)
 • VGO - DH (25)
 • Produksjon (16)
 • Kvalitet og dokumentasjon (8)
 • Yrkesfaglig fordypning (4)
 • Musikk (1)
 • Drama og samfunn (2)
 • Teater i perspektiv (2)
 • Teaterproduksjon (7)
 • Grunnskole (11)
 • Valgfag (2)
 • Den kulturelle skolesekken (6)
 • Spesialundervisning (2)
 • Tilpasset opplæring (2)
 • Vurdering (6)
 • Nivå (25)
 • Fag (25)
 • Tema (4)
 • Type ressurs (25)
 • Vektlagte områder (6)
 • Foto og grafikk (6)
 • Tidsbruk (12)
 • Valgfrie programfag (7)
 • Grunnleggende ferdigheter (5)
 • Kunst og håndverk (1)
 • Instrumenter, kor, samspill (1)
 • Prosjekter barnehage (1)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.