Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Se filter

Nullstill | Viser 287 ressurser

Skapergledens muligheter

– Kunst og håndverkslæreres forståelse og koblinger mot folkehelse og livsmestring Denne artikkelen bygger på Emma Blombergs masteravhandling der hun undersøker hvordan kunst og håndverkslærere forstår begrepet skaperglede. Hun utforsker særlig begrepene flow og skaperglede, og knytter disse til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Hennes praktisk-estetiske arbeid bygger på...

Et sanselig møte med Havmannen

Den nye læreplanen for kunst og håndverk vektlegger blant annet kreativitet, samt åpne og utforskende prosesser. Enkelte kjerneelementer og tverrfaglige tema omhandler elevenes utforsking av samtidens visuelle kultur, som kilde til opplevelser og inspirasjon til egen skapende praksis. Ann-Hege Fjelddahl, lektor ved Rana ungdomsskole, har i sin masteravhandling undersøkt hvordan...

Digitale kurs for kulturarrangører

Den kulturelle skolesekken i Nordland (DKS) og KKS har i samarbeid utviklet et e-læringskurs vi håper vil styrke mottakerapparatet på skolene i hele landet. Dette E-kurset tilbyr både oppfriskning av kunnskap og en innføring til de som er nye i rollen som kulturkontakt eller kulturarrangør. Målet vil være å bidra...

Intuitiv drodling

Kunst og håndverksfaget har fått fire nye kjerneelementer: Håndverksferdigheter, kunst- og designprosesser, visuell kommunikasjon og kulturforståelse. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i opplæringen og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger for faget. Kan drodling være en måte å jobbe på for at elevene...

 • 8.-10. trinn (108)
 • Filmer (30)
 • Kunst og håndverk (71)
 • 1.-4. trinn (67)
 • 5.-7. trinn (70)
 • Estetiske læringsprosesser (16)
 • VGO - KDA (53)
 • Lærerutdanning (20)
 • Design og arkitektur (13)
 • Kunst og visuelle virkemidler (16)
 • Design og bærekraft (4)
 • Tverrfaglige tema (16)
 • Bærekraftig utvikling (17)
 • Demokrati og medborgerskap (9)
 • Folkehelse og livsmestring (14)
 • Artikler (70)
 • VGO - HDP (2)
 • Kulturskole (21)
 • 1-3 skoletimer (22)
 • Undervisningsopplegg (99)
 • Drama (9)
 • Kreativitet (9)
 • 8 skoletimer eller mer (49)
 • Grunnleggende ferdigheter (19)
 • Design og redesign (20)
 • Kunst og håndverk (25)
 • Videregående skole (39)
 • VGO - DH (34)
 • Musikk (29)
 • Produksjon for scene (tidligere sal og scene) (18)
 • VGO - MDD (19)
 • Den kulturelle skolesekken (9)
 • Produksjon (17)
 • Kvalitet og dokumentasjon (8)
 • Yrkesfaglig fordypning (4)
 • Arkitektur og samfunn (4)
 • Barnehage 0-3 år (69)
 • Barnehage 3-6 år (86)
 • Vurdering (9)
 • Spesialundervisning (9)
 • Tilpasset opplæring (12)
 • Barnehage (14)
 • Prosjekter barnehage (70)
 • 4-8 skoletimer (21)
 • Grunnskole (19)
 • Musikk, dans og drama (8)
 • Drama og samfunn (2)
 • Teater i perspektiv (2)
 • Teaterproduksjon (7)
 • Musikk i perspektiv (1)
 • Dans i perspektiv (1)
 • Musikk (1)
 • Dans (5)
 • Valgfag (3)
 • Flerkulturelt arbeid (3)
 • Litteratur (2)
 • Andre (6)
 • Hefter og rapporter (19)
 • Språk og litteratur (6)
 • Kulturarv (tidligere levende kulturarv) (6)
 • Samisk (7)
 • Drama (4)
 • Musikk (10)
 • Nivå (32)
 • Dans (3)
 • Lydfiler (3)
 • Fag (29)
 • Tema (6)
 • Type ressurs (30)
 • Vektlage områder (7)
 • Foto og grafikk (6)
 • Tidsbruk (14)
 • Valgfrie programfag (8)
 • Kunst og skapende arbeid (1)
 • Produksjon av varer og tjenester (4)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.