Vi har nettopp lansert nye sider – gi oss din tilbakemelding!

To jenter på scene med mikrofon

Nettverkskonferanse 2019

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Nettverk for musikk i lærerutdanningene inviterer til nettverkskonferanse 21. – 22. oktober 2019 i Bergen. Konferansen inviterer til faglig fordypning, erfaringsutveksling og presentasjoner av nye FoU-arbeider.

Vertskap for konferansen i 2019 er Høgskulen på Vestlandet, Institutt for kunstfag ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

Tema for årets konferanse:

Musikkfaglige bidrag til bærekraftig utvikling.

Keynote:

Hanne Rinholm, førstelektor ved OsloMet. Tittel kunngjøres senere

Call for papers

Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema både i rammeplanen for barnehagen og i den nye overordna delen av ny læreplan for grunnskolen. I ny overordna del står det at det tverrfaglige temaet skal «legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov».

I forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen står det at «kandidatene har god forståelse for globale spørsmål og bærekraftig utvikling». Temaet er også nevnt i rammeplan for barnehagelærerutdanningen under merknader til rammeplanen. Der står det at «Bærekraftig utvikling er inkludert i begrepet ”globale perspektiver”» under Kompetanse 4.

Temaet bærekraftig utvikling for skole og barnehage tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål som reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

For nettverkskonferansen 2019 – Musikkfaglige bidrag til bærekraftig utvikling inviteres det til presentasjoner som tar for seg ett eller flere av FNs bærekraftsmål og knytter dem til musikkpedagogisk praksis, enten i barnehage, skole, kulturskole eller musikklærerutdanning.

Et overordnet spørsmål for årets konferanse er: Hvilke bærekraftsmål kan musikkfaget aktualisere og på hvilke måter?

Format

20 minutters presentasjoner etterfulgt av 10 minutters diskusjon.

Velg en av følgende presentasjonsformer:

1. Forskningspresentasjon: Presentasjon av forskningsprosjekt som inkluderer bakgrunn, mål, metode, resultat, diskusjon og konklusjon.

2. Presentasjon av kunstnerisk utviklingsarbeid: Utøvende presentasjon (live eller opptak) etterfulgt av en didaktisk refleksjon knyttet til musikkopplæring, der det tas i bruk relevante teoretiske og analytiske verktøy.

3. Praksispresentasjon: Presentasjon av musikkpedagogisk praksis som inkluderer utfordringer, suksesshistorier og/eller kreative, innovative pedagogiske opplegg. Presentasjonen skal inkludere bakgrunn, innhold (aktiviteter, deltagere, tid og sted), mål, metode eller pedagogisk tilnærming og erfaringer.

FoU-presentasjoner i kortformat:

4. Pecha Kucha: Muntlig presentasjon med ramme på max 5 min (20 sek per lysbilde)

5. Poster: Skriftlig presentasjon på plakat eller digital skjerm. Det vil være et område for postere i konferanselokalet, og det vil bli satt av tid til at deltagerne kan orientere seg i konferansens postere.

Innlevering av sammendrag

Frist for innlevering av sammendrag/papers er 15. mai 2019.
Presiser hvilken presentasjonsform du velger og merk vedlegg med ditt navn.

Innsending av sammendrag  

Kontakt nettverkets koordinator Merete Hassel ved spørsmål angående innsending.

Påmelding

Ikke klart per mars 2019. Kommer i løpet av mai/juni.

Arbeidsutvalg og vitenskapelig komité:

  • Silje Valde Onsrud, Høgskulen på Vestlandet, Bergen
  • Bengt Arve Haugseth, Norges arktiske universitet, Tromsø
  • Ragnhild Merete Hassel og Kristin Kummernes, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS)/Nord universitet

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.