Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

To jenter på scene med mikrofon

Foto: Tilhører EØS-prosjektet Write a Science Opera (WASO) der HVL er en av partnerinstitusjonene

Nettverkskonferanse 2019

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Nettverk for musikk i lærerutdanningene inviterer til nettverkskonferanse 21. – 22. oktober 2019 i Bergen. Konferansen inviterer til faglig fordypning, erfaringsutveksling og presentasjoner av nye FoU-arbeider.

Vertskap for konferansen i 2019 er Høgskulen på Vestlandet, Institutt for kunstfag ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

Tema for årets konferanse:

Musikkfaglige bidrag til bærekraftig utvikling.

Keynote:

Hanne Rinholm, førstelektor ved OsloMet. Tittel kunngjøres senere

Call for papers

Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema både i rammeplanen for barnehagen og i den nye overordna delen av ny læreplan for grunnskolen. I ny overordna del står det at det tverrfaglige temaet skal «legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov».

I forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen står det at «kandidatene har god forståelse for globale spørsmål og bærekraftig utvikling». Temaet er også nevnt i rammeplan for barnehagelærerutdanningen under merknader til rammeplanen. Der står det at «Bærekraftig utvikling er inkludert i begrepet ”globale perspektiver”» under Kompetanse 4.

Temaet bærekraftig utvikling for skole og barnehage tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål som reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

For nettverkskonferansen 2019 – Musikkfaglige bidrag til bærekraftig utvikling inviteres det til presentasjoner som tar for seg ett eller flere av FNs bærekraftsmål og knytter dem til musikkpedagogisk praksis, enten i barnehage, skole, kulturskole eller musikklærerutdanning.

Et overordnet spørsmål for årets konferanse er: Hvilke bærekraftsmål kan musikkfaget aktualisere og på hvilke måter?

Format

20 minutters presentasjoner etterfulgt av 10 minutters diskusjon.

Velg en av følgende presentasjonsformer:

1. Forskningspresentasjon: Presentasjon av forskningsprosjekt som inkluderer bakgrunn, mål, metode, resultat, diskusjon og konklusjon.

2. Presentasjon av kunstnerisk utviklingsarbeid: Utøvende presentasjon (live eller opptak) etterfulgt av en didaktisk refleksjon knyttet til musikkopplæring, der det tas i bruk relevante teoretiske og analytiske verktøy.

3. Praksispresentasjon: Presentasjon av musikkpedagogisk praksis som inkluderer utfordringer, suksesshistorier og/eller kreative, innovative pedagogiske opplegg. Presentasjonen skal inkludere bakgrunn, innhold (aktiviteter, deltagere, tid og sted), mål, metode eller pedagogisk tilnærming og erfaringer.

FoU-presentasjoner i kortformat:

4. Pecha Kucha: Muntlig presentasjon med ramme på max 5 min (20 sek per lysbilde)

5. Poster: Skriftlig presentasjon på plakat eller digital skjerm. Det vil være et område for postere i konferanselokalet, og det vil bli satt av tid til at deltagerne kan orientere seg i konferansens postere.

Innlevering av sammendrag

Frist for innlevering av sammendrag/papers er 21. mai 2019.
Navngi vedlegg du laster opp med ditt navn.
Kontakt Kristin Hals Kummernes for spørsmål angående innsending.

Innsending av sammendrag  

 

Påmelding

Kommer i løpet av august.

Arbeidsutvalg og vitenskapelig komité:

  • Silje Valde Onsrud, Høgskulen på Vestlandet, Bergen
  • Bengt Arve Haugseth, Norges arktiske universitet, Tromsø
  • Felicity Katharine Burbridge Rinde, Høgskulen på Vestlandet, Bergen
  • Kristin Hals Kummernes, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS)/Nord universitet

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.