Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Nettverkskonferanse K&H i UH-sektor, Bergen 2020

Nettverkskonferansen 2020 avholdes i Bergen 27. – 28. januar 2020.
Tema: Berekraft? Frist for abstracts 1.10.2019.

Nettverk for formgiving, kunst- og håndverk i UH-sektor

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor og Høgskulen på Vestlandet (HVL) inviterer til Nettverkskonferansen 2020 i Bergen. Høgskulen på Vestlandet er vertskap.

Tid: 27.- 28. januar 2020
Sted: Høgskulen på Vestlandet , campus Kronstad, Bergen

Tema – «Berekraft?»

Overordnet tema for konferansen er bærekraft, i lys av tverrfaglige tema i fagfornyelsen og FN’s bærekraftsmål. Dette håper vi vil prege konferansen på ulike måter.

Call for abstracts

Abstract kan sendes inn i tre kategorier
1. Vitenskapelige paper og paper som presenterer utviklingsarbeid
2. Praksisfortelling
3. Poster/visuell fremstilling (både digital og fysisk)/liten utstilling.

CALL FOR ABSTRACT K&H 2020 (pdf)

Innsending i angitt skjema innen 1.oktober 2019.
Tilbakemelding fra vitenskapelig komité kan påregnes innen 1.11.2019

Innsending av abstract

Nærmere informasjon kunngjøres på nettsiden, i nettverkets facebookgruppe og på epost til nettverkets medlemmer. Godkjente abstracts vil bli publisert digitalt.

Program

AU jobber med programmet, men det vil bli mange av de faste postene som keynote, paperframlegg/posters, Ph.d, forskningsgruppe og åpen post. I tillegg planlegges blant annet en delingsøkt som kan bli spenstig.

Tidsrammen vil være uformelt sosialt samvær søndag kveld, oppstart av konferansen mandag morgen og avslutning tirsdag ca kl 16.00.

Keynote

Keynote i 2020 er professor Aslaug Nyrnes fra HVL. Tittel på forelesning kommer vi tilbake til.

Hotell og reise

Det er reservert 60 rom søndag 26. og mandag 27. januar på Grand Terminus. Pris 890,- for enkeltrom og 1090,- for dobbeltrom. Rom må bestilles direkte gjennom hotellet enten per telefon på: 55 3040 30 eller på epost: booking@grandterminus.no .Bestillingskode det må refereres til er 4228783

Reise ordner dere selv så bærekraftig som mulig.

Påmelding

Vi legger ut lenke til påmeldingskjema om en stund. Dere kan regne med at konferanseavgiften blir kr 1500,- som ifjor. Dette dekker deltakelse, lunsj, kaffepauser mm. Det vil bli en felles middag på hotellet.

Arrangør

AU 2020: Ingvard Bråten, HVL, Gro Merete Eide, HVL, Kirstine Riis, USN, Monica Klungland, UiA, Merete Hassel, KKS

Vitenskapelig komité: Karen Brænne, HiVolda (leder), Mari-Ann Letnes, NTNU Ingvild Digranes, HVL

Koordinator for nettverket:

Merete Hassel, seniorrådgiver, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Tlf. 75 51 79 06, ragnhild.m.hassel@nord.no

 

 

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.