Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Nettverkskonferansen K&H i UH-sektor, Bergen 2020

Nettverkskonferansen 2020 i Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor avholdes i Bergen 27. – 28. januar 2020.
Tema: «Berekraft?» 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) inviterer til Nettverkskonferansen 2020 i Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor. Høgskulen på Vestlandet, Bergen, er vertskap.

Tid: 27.- 28. januar 2020
Sted: Høgskulen på Vestlandet , campus Kronstad, Bergen

«Berekraft?»

Overordnet tema for konferansen er bærekraft, i lys av tverrfaglige tema i fagfornyelsen og FN’s bærekraftsmål. Dette vil prege konferansen på ulike måter i form og innhold.

Tidsrammen vil være uformelt sosialt samvær søndag kveld, oppstart av konferansen mandag morgen og avslutning tirsdag ca kl 16.00.

Påmelding 

Påmeldingsfrist 6.januar

Program

AU jobber med programmet, men det vil bli mange av de faste postene som keynote, paperframlegg/posters, Ph.d, forskningsgruppe og åpen post. I tillegg planlegges en sekvens med erfaringsdeling.

Keynote

Keynote i 2020 er professor Aslaug Nyrnes fra HVL.

Aslaug Nyrnes HVL

Aslaug Nyrnes Foto: HVL

 

 

 

 

 

 

 

Tittel: Berekraft? Kunst og handverk i eit tekstfagleg berekraftperspektiv

Samandrag

«Vi er omgitt av fleire og fleire saker og ting, og fleire og fleire bilde. Faget Kunst og handverk er det allmenndannande faget innan materiell og visuell kultur, det skaper, praktiserer og problematiserer i  denne kulturen. Men gjennom denne mangfaldige praksisen i materialar og skapande prosessar er faget også omslutta av, eller konstituert av, verbalspråk og tekst. Denne forelesinga skal tematisere aspekt ved kunst- og handverksfaget sett frå eit tekstfagleg perspektiv. Hovudspørsmålet er berekraft. Berekraft er ikkje ei av mange utfordringar, det er utfordringa. Eg vil presentere nyare tekstfagleg økokritisk forsking som bidrar med modellar og figurar å reflektere i, figurar som kan vere produktive i møte med kunst- og handverkfagets eigen berekraft-diskurs. Forelesinga inneheld også ein refleksjon over kva berekraftig tekstarbeid kan vere i kunstnarleg utviklingsarbeid.

Stjel og del – erfaringsdeling i materialer

På nettverkskonferansen vil vi prøve ut et nytt konsept. Vi vil lage en uformell møteplass for folk med interesse for et materialområde, en teknikk eller et tema. Målet er å dele erfaringer og høste ideer til egen praksis. I Bergen vil disse møtene bli orientert rundt:

Arbeid i tre – Liv Mildrid Gjernes
Arbeid i tekstil – Jeanett Goodwin
Arbeid i leire – Gro Eide
Arbeid med grafikk – Katrine Tufta
Arbeid med digitale verktøy – Jon Hoem

Før konferansen: Ved påmelding til konferansen velger du ett verksted. Til konferansen tar du med noe du kan tenke deg å dele. Dette kan være materialprøver, verktøy, oppgaver, bilder eller annet. Dersom du vil vise noe digitalt må du gjøre dette på egen PC. Vi håper mange vil være med og bidra. Har du spørsmål kan du kontakte den som skal lede det aktuelle verkstedet.

På konferansen Hvert verksted har en leder som arbeider ved HVL. Denne vil holde en kort innledning og organisere tiden. Dersom det er mange deltakere på et verksted blir man fordelt i mindre grupper.

Hotell og reise

Vi har reservert 60 rom fra søndag 26. til tirsdag 28. januar på Grand Terminus. Pris 890,- for enkeltrom og 1090,- for dobbeltrom. Rom må bestilles direkte gjennom hotellet enten per telefon på: 55 21 25 75 eller på epost: booking@grandterminus.no . Bestillingskode det må refereres til er 4228783. Hotellet holder av disse 60 rommene fram til 8. januar. Bestill så fort du vet at du skal være med.

Reise ordner dere selv, så bærekraftig som mulig.

Påmelding – frist 6.januar

Vi legger ut lenke til påmeldingskjema i løpet av uke 49. Dere kan regne med at konferanseavgiften blir ca kr 1500,- som ifjor. Dette dekker deltakelse, lunsj, kaffepauser mm. Det vil bli en felles middag på hotellet med god og kortreist mat. Mer info på påmeldingsskjemaet.

Påmelding

Call for abstracts – fristen er ute

Abstract kan sendes inn i tre kategorier
1. Vitenskapelige paper og paper som presenterer utviklingsarbeid
2. Praksisfortelling
3. Poster/visuell fremstilling (både digital og fysisk)/liten utstilling.

CALL FOR ABSTRACT K&H 2020 (pdf)

Innsending i angitt skjema innen 1.oktober 2019.
Tilbakemelding fra vitenskapelig komité kan påregnes i uke 49.

Nærmere informasjon kunngjøres på nettsiden, i nettverkets facebookgruppe og på epost til nettverkets medlemmer. Godkjente abstracts vil bli publisert digitalt

Arrangør

AU 2020: Ingvard Bråten, HVL, Gro Merete Eide, HVL, Kirstine Riis, USN, Monica Klungland, UiA, Merete Hassel, KKS

Vitenskapelig komité: Karen Brænne, HiVolda (leder), Mari-Ann Letnes, NTNU Ingvild Digranes, HVL

Koordinator for nettverket:

Merete Hassel, seniorrådgiver, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Tlf. 75 51 79 06, ragnhild.m.hassel@nord.no

 

 

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.