Gå til hovedinnhold

Innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet arrangerer innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen onsdag 25. september kl. 11-15 hos Riksteatret, Gullhaug Torg 2B, Oslo.

Senterleder deltar på møtet med innspill fra senteret sammen med vel 60 andre aktører.

Bakgrunn

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en barne- og ungdomskulturmelding. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem høsten 2020.

Meldingen vil se på kunst og kultur for, med og av barn og unge. Meldingen har som mål å se de ulike virkemidlene innen barne- og ungdomskulturfeltet i sammenheng for å i enda større grad komme barn og unge til gode.

Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida (Meld. St. 8 (2018-2019) trekker frem kulturlivet som viktige forutsetninger for en opplyst offentlighet, og dermed en investering i demokratiet og dannelsen. Det er derfor viktig at alle barn og unge har tilgang til et mangfold av kunst- og kulturopplevelser med høy kvalitet. Barnehage og skole er fellesarenaer der barn og unge møter og selv deltar i kunst- og kulturuttrykk. Meldingen vil se på samarbeid mellom barnehage, skole og kultursektoren, med utgangspunkt i skolens og barnehagens behov.

Målgruppen er barn og unge mellom 0 og 19 år.

Arbeidet med barne- og ungdomskulturmelding

Innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmelding

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.