Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Nyheter

Nettverkskonferanse for musikk i lærerutdanningene

I neste uke arrangerer Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Nettverk for musikk i lærerutdanningene nettverkskonferanse 21. – 22. oktober 2019 i Bergen. Konferansen inviterer til erfaringsutveksling, faglig fordypning og presentasjoner av nye FoU-arbeider.

Bodø - Europeisk kulturhovedstad i 2024

Vi gratulerer Bodø som i dag ble valgt til Europeisk kulturhovedstad i 2024! EUs jury sier Bodø leverte en solid søknad, og etter jubelen i Bodø sentrum i dag å dømme er det til stor glede for innbyggerne i byen og fylket.

Ressurser

Bærekraftig LandArt

Plast og øvrig søppel i naturen er i ferd med å bli et av våre største miljøproblemer. I dette undervisningsopplegget viser vi en måte å øke bevisstheten rundt dette ved å jobbe tverrfaglig med naturfag, matematikk, samfunnsfag og kunst og håndverk. Barna fikk utforske kunstformen LandArt i skolens nærområde i...

Kva for tradisjonar står kunstomgrepet på KDA i?

Kva for faghistoriske idear og strømninger kan ha påverka det kunstfaglige innhaldet i læreplanen for KDA? Gjertrud G. Stikbakke trekker i denne artikkelen linjer mellom læreplanar i fagfeltet frå 1976 – 2016. Med utgangspunkt i kunst og visuelle verkemiddel peikar Stikbakke på at fleire av emna og perspektiva som pregar...

Kommende arrangement

Se flere arrangement

Vil du dele en læringsressurs med oss?

Send oss en epost på kunstkultur@nord.no

Hvem er vi og hva gjør vi?

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (ofte forkortet til KKS) skal bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen.

KKS har ti ansatte som jobber for å øke interesse for opplæring i kunst- og kulturfag, og for at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og ta i bruk rammeplanen og læreplanverket. KKS skal videre støtte lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling innenfor kunst- og kulturfag i skolene og barnehagene.

Les mer om KKS og oss som jobber her.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.