facebook

NYTTIGE LENKER

 

 Nasjonalmuseet     

Nasjonalmuseet i Oslo sitt nettgalleri er det første i sitt slag i Skandinavia. Drøyt 33 000 av museets 300 000 kunstverk legges ut på museets nettside. Basen vil oppdateres og utvides kontinuerlig. Kunstverkene presenteres sammen med biografier, andre tekster, lyd og fritt nedlastbare bildefiler.

     
 Ovttas  

Ovvttas er en nettside som gir deg samiske læremidler på nett. Delt inn i emner, på barnehage- og skolenivå. 

     
 Kunst og design i skolen  

Kunst og design i skolen formidler artikler og andre fagressurser innen blant annet kunst og håndverksfaget.

     

KULTURMAGASINET Q


 

Kulturmagasinet Q har som formål å være et informativt og kritisk kulturmagasin for lesere som er opptatt av samfunnets kulturtilbud til barn og unge. Mange spennende artikler og saker som omhandler kunst og kultur for de yngste i skolen.

     

PERISKOP


 

Perioskop er et tverrfaglig nettidsskrift om kunst for barn og unge. Tidsskriftet har som mål å styrke og utvikle kritikk og kritisk refleksjon rundt barn og unges møte med profesjonell kunst.

     

Kulturtanken


 

Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge
Rikskonsertene fikk i 2015 nye oppgaver, som nasjonal etat for Den kulturelle skolesekken som helhet. I april 2016 endret Rikskonsertene navn til Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge.

     
 Musikk i skolen  

Musikk i Skolen er en medlemsorganisasjon som hvert år deler ut Frifondmidler til frivillige lag og grupper, tilbyr kurs og prosjekter og selger bøker og dvd-er. Musikk i Skolen startet i 1956 som Landslaget Musikk i Skolen. 

     
 Drama- og teaterpedagogene  


Drama- og teaterpedagogene (DTP) er en interesseorganisasjon som arbeider fagpolitisk for å fremme drama og teater som kunstfag og læringsform i utdanningsløpet. De utarbeider høringsuttalelser, deltar i og bidrar med innspill til utvalg innen utdanning/kunstfag i utdanningsløpet, læreplangrupper, rammeplanutvalg og lignende. DTP arbeider også for utvikling innen fagfeltet. DTP arrangerer jevnlig kompetansehevende kurs og utgir DRAMA – Nordisk.

     
 Dans i skolen  

Dans i Skolen (DiS) er en nasjonal interesseorganisasjon for faget dans, organisert i Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS). DiS ble opprettet i 1983 og drives blant annet med midler fra Kunnskapsdepartementet. 

 

     
 FKS  

Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS) arbeider for å øke kunstfagenes betydning fra barnehage til og med høyere utdanning.

FKS ønsker å styrke og utvikle kunstfagenes innhold og omfang, og stimulere til samarbeid mellom kunstfagene i utdanningen. FKS er også en rådgivende og pådrivende instans overfor myndigheter, skoleeiere og andre fagmiljøer – både faglig og fagpolitisk. FKS representerer flere kunstfag som per i dag ikke er egne undervisningsfag i grunnskolen, – drama, dans og mediefag – men som er kunstfag som inngår i læreplanene til andre fag. Derfor er FKS i tillegg særlig opptatt av at disse fagene ikke glemmes, men kvalitetssikres og ivaretas på en like god måte som øvrige undervisningsfag.

     

SKOLEMIX

  Skolemix er en dansk side med ressurser for samarbeid mellom skole og kulturskole. Metoder, materialer og kurs