facebook

PROSJEKTER

Her finner du en oversikt over noen av de større prosjektene som senteret er eller har vært involvert i.

Bodøpiloten       Arts and Cultural education in Norway     Joikeprosjektet i Sør-Varanger 
         

Bodøpiloten

Et samarbeidsprosjekt mellom
Bodø kommune, Nord universitet
(tidl. Universitetet i Nordland,
Nordland fylkeskommune og
Nasjonalt senter for kunst og kultur
i opplæringen 

 

Arts and cultural
education in
Norway

Kartlegging av tilstanden
av kunst og kulturfagene i
Norge gjennomført av
Professor Anne Bamford 

 

Joikeprosjektet i
Sør-Varanger

Prosjektet er et samarbeid mellom
skoler, barnehager og kulturskole
og det lokale kulturlivet i kommunen.
I løpet av prosjektperioden har
det utviklet seg en 
kommunal samarbeidsmodell 
som viser hvordan man kan styrke
samisk identitet og kultur lokalt
gjennom blant annet joik
som innfallsvinkel

 

Språkløyper

Et helhetlig løft for språk, lesing og skriving 2016-2019

Språkløyper er en nasjonal strategi som skal styrke norske elevers språk, lesing og skriving. I løpet av fire år skal alle norske barnehager og skoler nås, og Lesesenteret har fått ansvar for denne viktige strategien.

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag
Språkløyper utfordrer faglærere på alle trinn til å integrere arbeidet med lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i planlegging og undervisning i alle fag.

Lesesenteret, Skrivesenteret  og KKS samarbeider om å utarbeide tre språkløper som skal ferdigstilles i 2017.

I første omgang skal det utarbeides Språkløper til musikk og kunst og håndverk fra 3. – 7. trinn, og en for design og håndverk på videregående opplæring.

Språkløypene blir utformet til digitale læringsarenaer hvor lærere oppfordres til å delta for å utvikle sin undervisningspraksis i de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlighet. Alle de nasjonale sentrene samarbeider om å utarbeide Språkløyper for sine fagområder.

 Her kan du lese mer om Språkløyper: Språkløyper bloggen  Introfilm