facebook

10 ÅR MED KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN!

Publisert: 17.01.2017

Fagdag  14. september 2017 // Bodø // Kunst og kultur – demokrati og dannelse

Artikkelsamling – KKS 10 år

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har jubileum i 2017. I 10 år har senteret jobbet på ulike arenaer for å bidra til at kunst og kulturfagene i hele opplæringsløpet blir styrket. KKS har samarbeidet nasjonalt på alle nivå i opplæringen for å få bedre kompetanse i kunst og kulturfagene. Senterets hovedoppgaver har vært å utvikle støtte- og veiledningsmateriell for lærere og å spre forskning og praksiserfaringer. KKS har bidratt med kompetanseheving for lærere i barnehager, grunnskoler og i videregående opplæring. Senteret har også etablert landsdekkende nettverk i UH sektor for de som jobber med musikk og kunst og håndverk i lærerutdanningene. Vi har spredd dette på vår nettside, på vår facebook-side og i ulike tidsskrifter. Nettsiden hadde i 2016 ca 67.000 besøk, og over 5000 følger oss på Facebook. Vi håper våre ressurser er til inspirasjon og nytte i lærernes daglige arbeid, og at senteret på den måten bidrar til å styrke elevenes opplæring i kunst og kulturfagene.

Hvorfor er det viktig å styrke den kulturelle kompetansen?

Kulturell kompetanse er viktig for de unges dannelse, men også for deres evne til å utvikle kreativitet, nyskaping og idérikdom. De praktiske og estetiske fagene byr på kunst- og kulturuttrykk som vekker og forsterker følelser, og de fremkaller både refleksjon og spontanitet hos elevene. Disse fagene fremmer en vesentlig motivasjon- og læringsvilje. Å praktisk kunne mestre uttrykksformer som språk, litteratur, musikk, drama, dans, multimedia, foto, film, kunst, kultur og design, styrker elevenes evne til å kommunisere sine faglige ferdigheter, fantasi, kreativitet og forståelse. Det bidrar til en kunnskapsbygging som tar utgangspunkt i elevenes egenart og mestring. Disse fagene vil være med å sikre at elevene utvikler en bred og helhetlig kompetanse gjennom opplæringsløpet.

I jubileumsåret 2017 ønsker KKS å markere jubileet ved å gi dere noen gylne øyeblikk og engasjerte stemmer fra fag- og praksisfeltet gjennom en digital artikkelserie. Vi har invitert sentrale samarbeidspartnere til å skrive om aktuelle temaer. Artiklene formidler et variert, engasjert, faglig og kreativt blikk på kunstfagene i barnehage og skole.
14. september arrangerer vi en fagdag i Bodø med tema Kunst og kultur - demokrati og dannelse.

Følg oss på reisen og bli inspirert!

Foto: Frida Bringslimark 
Kirsti Saxi, senterleder. Foto: Frida Bringslimark

Kirsti Saxi
Senterleder