facebook

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN

Valgfagstilbudet i skolen består i dag av til sammen 14 fag. Alle skoler må tilby minst to valgfag. Fra skoleåret 2014/2015 skal alle elever på ungdomstrinnet ha valgfag.

Bakgrunnen for å gjeninnføre valgfagene i skolen var å bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid.
Innføringen av valgfagene er et av flere tiltak for å nå målet om en mer praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet.
Valgfagene skal gi elevene økt motivasjon og bedre læring i alle fag.

KKS bidrar med støttemateriell for disse fire valgfagene:

Sal og scene

Design og redesign

Produksjon av varer og tjenester

Levande kulturarv