facebook

ANSATTE

Du når alle på kunstkultur@nord.no eller på 75 51 75 00
Ansatte ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen:

Kathrine Pedersen
Rådgiver

Ansvarsområde: Barnehage
Tiltrer 01.02.2018

Kirsti Saxi  

Kirsti Saxi 
Senterleder

Tlf: 75 51 70 18
Mobil: 959 90 782
E-post: kirsti.saxi@nord.no

 Foto: Frida Bringslimark

 
Cathrine Jenssen  

Cathrine Jenssen 
Rådgiver

Ansvarsområde: Grunnskolen (småtrinnene), samisk

Tlf: 75 51 77 75    
E-post: cathrine.jenssen@nord.no

 Foto: Frida Bringslimark
 
   
Merete Hassel  

Ragnhild Merete Hassel 
Seniorrådgiver
Faglig leder, stedfortreder

Ansvarsområde: Universitet- og høgskolesektor (UH), 
dokumentasjon, analyse og forskningsformidling

Tlf: 75 51 79 06
E-post: ragnhild.m.hassel@nord.no

 Foto: Frida Bringslimark

   
 Elisabeth Misvær  

Elisabeth Misvær 
Rådgiver

Ansvarsområde: Videregående opplæring (MDD), kulturskole, universitets- og høgskolesektoren (musikk) 

Tlf: 75 51 77 02
E-post: elisabeth.misvar@nord.no 

 Foto: Frida Bringslimark

   
Hilde Hermansen  

Hilde Hermansen 
Rådgiver

Ansvarsområde: Videregående opplæring (DH/KDA)

Tlf:  75 51 75 21
E-post: hilde.hermansen@nord.no 

 Foto: Frida Bringslimark

   
Martine Nymo  

Martine Nymo 
Rådgiver

Ansvarsområde: Grunnskole

Telefon:  75 51 74 45
E-post: martine.e.nymo@nord.no 

 Foto: Frida Bringslimark

   
   

Ørjan Olsen
Rådgiver

Ansvarsområde: Grunnskole 1-10, musikk

Tlf: 75 51 78 16
E-post: orjan.olsen@nord.no  

     
   
     
Nina Gårseth-Nesbakk  

Nina Gårseth-Nesbakk 
Rådgiver 

Ansvarsområde: Økonomi og regnskap

Tlf:     75 51 74 46   
E-post: nina.garseth-nesbakk@nord.no

 

Foto: Frida Bringslimark

   
   

Gro Eli Stoltenberg 
Rådgiver 

Ansvarsområde: Markedsføring og kommunikasjon

Tlf: 75 51 72 47
E-post: gro.e.stoltenberg@nord.no