facebook

NYTTIGE LENKER

 

     
    

Yrkesretting og relevans

NyGIV - læringsressurser på NDLA for fellesfag, yrkesretting og relevans. Her er ressurser for Design og håndverk og matematikk, norsk og engelsk.
FYR - undervisningsopplegg med yrkesretting og relevans i engelsk for Design og håndverk fra Fremmedspråksenteret
NDLA (Norsk digital læringsarena). Digital læringsressurs med fagstoff og læreplanmål. Design og håndverk vg1

     
 Skolebibliotek ressurser UiA  

Skolebibliotek

Universitetet i Agder og Program for skolebibliotek har utarbeidet gode eksempler på bruk av skolebibliotek i opplæringen, basert på kompetansemål i norsk, samfunnsfag og naturfag. Gjelder både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram på vg1 og vg2.

     
Utdanning.no  

Yrkes- og utdanningsmuligheter for estetiske fag

Utdanning.no Nettstedet Utdanning.no gir oversikt over mer enn 5000 utdanninger i Norge, fra videregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskoler, folkehøgskoler og etter- og videreutdanningstilbud.

vilbli.no  Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring

vigo.no  Nettstedet for søking av videregående opplæring i skole eller bedrift,fagskoleutdanningeller                                 voksenopplæring/realkompetansevurdering

Yrkesmuligheter innenfor de estetiske fagene (filmsnutter)

     
 

Faglig råd for Design og håndverk

Faglig råd for design og håndverk (FRDH) jobber med å utvikle kvaliteten i håndverksfagene på videregående nivå. FRDH består av til sammen 14 medlemmer fra elev- og lærerorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner innenfor håndverksbransjen. 

     
   

Norsk fagråd for musikk dans og drama

Norsk fagråd for MDD representerer programområdet Musikk, Dans og Drama i den videregående skole

     
   

Noen eksempler på prosjekter i videregående opplæring

Vågen videregående DH, FO og MDD - deltar i et filmprosjekt med bruk av blogg som verktøy.

Trykk og foto blogg Olsvikosen videregående

Trykk og foto blogg Bodin videregående skole

KDA blogg Fagerlia videregående skole

KDA blogg  og DH blogg Thora Storm videregående skole 

KDA blogg Hafstad videregående skole 

DH blogg LOSA 

lldsjelprisen 2013

     

UNGDOMS-BEDRIFT!

 

I den nye læreplanen for KDA er entreprenørskap nevnt. Ungdomsbedrift som metode i undervisningen er en av valgmulighetene lærere har til bruk opplæringen. Finn informasjon for ditt fylke.

   

Bodøpiloten