facebook

PROSJEKTER

Bodøpiloten  

Bodøpiloten har vært et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommuneNordland fylkeskommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Universitetet i Nordland (Nå Nord Universitet). Partene har sammen bidratt til å utvikle nye modeller for bruk av kompetansen innenfor kunst- og kulturfagene på tvers av institusjonene i kommunen. Målet er å styrke kvaliteten på opplæringen i kunst- og kulturfagene i skolene og barnehagene. Intensjonen er at modellen etter prosjektperioden som nå er avsluttet skal ha nasjonal overføringsverdi. 

Det er blant annet utviklet lokale læreplaner i musikk og kunst og håndverk i regi av piloten. Les mer om disse og andre av pilotens resultater her.

     
Joikeprosjektet i Sør-Varanger   

Joikeprosjektet i Sør Varanger: "Joikeprosjektet" sitt hovedmål er å bidra til å styrke barn og unges oppvekstvilkår i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Prosjektet er et samarbeid mellom skoler, barnehager og kulturskole og det lokale kulturlivet i kommunen. I løpet av prosjektperioden har det utviklet seg en kommunal samarbeidsmodell som viser hvordan man kan styrke samisk identitet og kultur lokalt gjennom blant annet joik som innfallsvinkel. Kunst og kultursenteret har vært bidragsyter og samarbeidspartner for prosjektet. Prosjektet har stor overføringsverdi til andre kommuner og inneholder mange praktiske og gode undervisningsopplegg som egner seg godt til å jobbe med samisk kultur på barnetrinnet.

     
Arts and cultural education in Norway   Anne Bamford kartla på oppdrag fra Kunst og kultursenteret situasjonen til kunst- og kulturopplæringen i Norge 2010/2011. Les mer om prosjektet og selve rapporten her.