facebook
23.08.12 - 25.08.12

Nordisk barnelitteratur - et nytt kunstforskningsspørsmål?

Nettside med informasjon

Et møte mellom kunst, digitale medier og akademia

Konferansen vil bli et møte mellom ulike forskningsmiljøer, så som barnelitteratur-, medie- og kunsthistorieforskere, og ulike former for barnelitteratur, representert ved forfattere, illustratører og utviklere

De nordiske barnebokinstituttene arrangerte sin første felles forskningskonferanse i Stockholm i april 2010. Resultatene er dokumentert i publikasjonen Aktuell nordisk barnlitteraturforskning (2011).

 

Spørsmål som vil bli belyst er blant annet:

  • Hvordan korresponderer forskningen med litteraturen, bildene og mediene?
  • Hva er forskningsfeltets interesser, samfunnets behov for kunnskap, medienes muligheter, forfattere og illustratørers problemstillinger?
  • Hvilke aktuelle forskningsspørsmål er ennå uavklarte?

 

Konferansen vil bli arrangert slik at det i størst mulig grad inspirerer til danning av fremtidige nettverk og felles prosjekter.