facebook
Smartteknologi: Illustrasjonsfoto: Devon Christopher Adams
Smartteknologi: Illustrasjonsfoto: Devon Christopher Adams

SMARTTEKNOLOGI I KUNST OG KULTUR

Kunst og kultur er viktige elementer i menneskers liv. Det å kunne oppleve og kunne uttrykke seg med visuell kunst, musikk og bevegelse betyr mye for oss. Noen trenger spesiell tilrettelegging for å få dette til. 

Hilde Fresjarå fra Fagsenteret for NAV hjelpemidler og tilrettelegging har, på oppdrag fra KKS, skrevet en artikkel hvor hun gir eksempler på hvordan man kan bruke smarttelefon og nettbrett for å få til en slik tilrettelegging.

Artikkelen finner du i vår ressursbase og kan også leses her:
Smartteknologi i kunst og kultur: apper for elever med funksjonsnedsettelser.

Mennesker med funksjonsnedsettelser er en stor og uensartet gruppe. Eksemplene i artikkelen vil derfor spenne vidt – alt fra apper som gir sansestimulering og opplevelse for mennesker med multifunksjonshemming til apper som brukes for å skape visuell kunst eller musikk.

Appbibliotek.no er en ressurs fra Nav og Statped med oversikt over apper og ressurser innen mange fagområder og for elever med ulike utfordringer. Nettsiden har god søkefunksjonalitet for avgrensning på relevante fag og funksjonsnedsettelser samt tilgjengelighetsteknologi.

Læreplanverket inneholder føringer for arbeidet med elevenes læring som må sees i sammenheng med tilpasset opplæring. Disse er relevante når lærere planlegger, gjennomfører og vurderer opplæringen. Alle appene som beskrives har lenker til en mer omfattende beskrivelse i Appbiblioteket. Der finner man også en beskrivelse for pedagogisk bruk av de fleste appene. Appene kan brukes i barnehage og videregående opplæring selv om hovedfokuset er på grunnskolen.

 

Lenker
Appbibliotek

NAV hjelpemidler

NAV hjelpemiddeldatabsen 

Statped 

Lenke til Nyhetsarkiv