facebook
Foto: Lars Opstad/Kulturtanken
Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

ForUndringspakken

Kulturtanken har over flere år jobbet med et prosjekt om utvikling av konsertproduksjoner for barnehager kalt ForUndringspakken. Ann-Hege Lorvik Waterhouse har vært forsker i prosjektet, og i rapporten «ForUndringsforsk – ForUndringspakken under (ut)forskerlupa» ser hun blant annet på hva som kan defineres som vesentlige kvaliteter i musikalske møter i barnehagen.

Barnehagekonserter

Prosjektet har involvert musikere fra tidligere Rikskonsertene, nå Kulturtanken. Musikerne har i samspill med barnehagebarn og tilsatte i barnehagen utforsket og eksperimentert seg fram til en produksjon som senere kan dra på turne til ulike barnehager i regi av fylkeskommuner med barnehagekonsertordningen. Det er seks barnehager fra bydel Gamle Oslo som har deltatt i prosjektet, i tillegg til produsenter og musikere.

Forskningsprosjekt

Gjennom forskningsrapporten skiller Waterhouse mellom ulike kvaliteter: relasjonelle kvaliteter, kunstneriske kvaliteter, handlingskvaliteter, affektive kvaliteter, formidlingskvaliteter, materielle kvaliteter og strukturelle kvaliteter. Deler av forskningen er også med i boken Med kunst i barnehagen (Waterhouse, 2017) og har vært presentert på blant annet Kykeliky 2015 og Kykeliky 2017.

Det vil senere publiseres mer informasjon om dette prosjektet på Kulturtankens sider, blant annet en egen rapport av Kulturtanken og Bydel Gamle Oslo som beskriver arbeidet med prosjektet.

Hele rapporten kan du lese her (pdf)

Lenke til Nyhetsarkiv