facebook
Vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen for kunst, kultur og kreativitet i 2017
Vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen for kunst, kultur og kreativitet i 2017

Vinnere av Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur

Betha Thorsen Kanvas-barnehage (Oslo), Bortigard barnehage (Bergen) og Kirkebakken kulturbarnehage (Mo i Rana) er vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur for 2017. Vi gratulerer!

Vinnere av barnehageprisen i 2017 ble (i alfabetisk rekkefølge):

  • Betha Thorsen Kanvas-barnehage med prosjektet Estetikk og matematikk 
  • Bortigard barnehage med prosjektet Malingens uttrykk
  • Kirkebakken kulturbarnehage med prosjektet Se! Kjenn!


Vinnerne mottar 10 000 kr til videre arbeid med kunst og kultur, samt en skulptur av Harald Bodøgaard. Prisen ble overrakt på rammeplankonferansen om kunst, kultur og kreativitet i Drammen 15. november 2017.

Juryens begrunnelse: 

Betha Thorsen

Gjennom prosjektet viser personalet faglig forståelse for de yngste barnas kroppslighet, og hvordan matematikk for de yngste kan være utforskende og estetisk. Personalet framviser stor faglig kunnskap gjennom sin iscenesettelse av ulike installasjoner som innbyr til aktiv medvirkning, hvor barna får utforske rommet og ulike materialer. Juryen mener at prosjektet er meget godt forankret i rammeplanen og er et eksempel på barnehagens profesjonelle blikk.

Bortigard

Juryen legger merke til den høye bevisstheten en har lagt til grunn i valg av kunstnere. Mange av disse kunstnere er relativt uvanlig å møte i en barnehagekontekst og bidrar dermed til nyskapende ideer. Det grundige forarbeidet som blir gjort med å presentere kunstnerne i personalgruppen bidrar til kompetanseutvikling, noe som juryen mener er en styrke ved dette prosjektet. Prosjektet bærer preg av å være omfattende og grundig planlagt, samtidig som personalet evner å ta barnas tilnærming og skapende prosesser på alvor.

Kirkebakken

Prosjektet bærer preg av dyp respekt og interesse for de yngste barnas estetiske tilnærming til verden med og gjennom kroppen. Barnehagen har jobbet systematisk med å legge til rette for, utforske, observere og dokumentere barnas uttrykk. På bakgrunn av dokumentasjon har de tilpasset og igjen lagt til rette, og slik jobbet syklisk i sin undersøkelse av barnas møte med maling.  Juryen er imponert over personales omsorg og respekt for små barns estetiske læringsprosesser.

Prosjektene vil publiseres i vår ressursbase på nyåret, slik at alle landets barnehager får mulighet til å hente inspirasjon fra vinnerprosjektene. 

Om prisen:


Den første Barnehageprisen for kunst og kultur ble delt ut i 2008, og har siden den gang blitt en etablert og viktig pris innenfor barnehagefeltet. Barnehageprisen for kunst og kultur deles ut annethvert år, og skal gå til tre barnehager som hver har arbeidet godt og helhetlig med prosjekter innenfor fagområdet Kunst, kultur og kreativitet.

Prisvinnerne velges ut av en jury sammensatt av fagfolk fra ulike deler av barnehagefeltet.  Prisen er på 10 000 kr, som skal være øremerket videre arbeid med kunst- og kulturfaglig arbeid i barnehagen. I tillegg mottar vinnerne en skulptur spesielt utformet for Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur.

Prosjektet skal knyttes til ett eller flere av disse fagområdene
• Bildekunst og kunsthåndverk 
Samisk kunst og kultur
• Drama
Flerkulturelt arbeid
Musikk
• Litteratur
• Dans
• Arkitektur og design 
• Tverrfaglige prosjekter
• Digitale uttrykk 

Neste mulighet for å søke barnehageprisen vil være høsten 2019. 

Les mer om barnehageprisen på kunstkultursenteret.no/barnehageprisen

Lenke til Nyhetsarkiv