facebook

BARNEHAGE

Som nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. Vår målgruppe er det pedagogiske personalet i barnehagen, styrere og barnehageeiere. Vi har kontakt og samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagområdene i rammeplanen.

I ressursbasen finner du mange gode eksempler på prosjekter som kan gjennomføres i barnehagen!

For mer informasjon om senterets arbeid med barnehagene, 
ta kontakt med rådgiver Anne Cathrine Lande på acl@uin.no eller 75 51 77 29

Nyheter

Anne Bamford på SamBa 2015. Foto Eva Kylland

"KONST SKA KRASA MELLAN TÄNDARNA!"

SAMHANDLING for å styrke kunst og kultur i opplæringen var tema på den nordiske konferansen Samba 2015 i Kristiansand 11.-12.november. Professor Anne Bamford var hovedforeleser.

JOIKEPROSJEKT I SØR-VARANGER

Ein kommunal samhandlingsmodell for implementering av samisk språk, kultur og identitet i barnehage, skole og kulturskole

Illustrasjonsfoto: Google

ARKITEKTUR OVERALT

I sist veke ble vegleiingsheftet "Arkitektur overalt" testa ut i to barnehagar, både på storbarnsavdeling og småbarnsavdeling. Her er en kort oppsummering av tilbakemeldingane vi fikk.

Neste side >>