facebook

BARNEHAGE

Som nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. Vår målgruppe er det pedagogiske personalet i barnehagen, styrere og barnehageeiere. Vi har kontakt og samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagområdene i rammeplanen.

I ressursbasen finner du mange gode eksempler på prosjekter som kan gjennomføres i barnehagen!

For mer informasjon om senterets arbeid med barnehagene, 
ta kontakt med rådgiver Anne Cathrine Lande på anne.c.lande@nord.no eller 75 51 77 29

Nyheter

Foto: Hege Hansson

ROMLIG MATERIALITET OG MATERIALITETENS ROM

10. og 11. november 2016 arrangerer forskningsnettverket Barn og rom konferansen Romlig materialitet og materialitetens rom i regi av Høgskolen i Sørøst-Norge og i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i ...

Illustrasjonsfoto frå Google

GRATIS SKOLE- OG BARNEHAGESEMINAR

20. og 21. oktober 2016 arrangerer senteret i samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter gratis seminar for tilsette i barnehage og skole om formidling av kunst og kultur på Sentralen i Oslo. De nære ting- formidling av kortreist ...

Illustrasjonsfoto: Google

BARNEHAGEFORSKNING

Forskningsprosjektet Blikk for barn ved HiOA skal være ferdig neste år, men forskerne kan allerede nå se noen tendenser fra studien. Her er noen av funnene innenfor et estetisk perspektiv. 

Neste side >>