facebook

BARNEHAGE

Som nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. Vår målgruppe er det pedagogiske personalet i barnehagen, styrere og barnehageeiere. Vi har kontakt og samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagområdene i rammeplanen.

I ressursbasen finner du mange gode eksempler på prosjekter som kan gjennomføres i barnehagen!

For mer informasjon om senterets arbeid med barnehagene, 
ta kontakt med rådgiver Anne Cathrine Lande på anne.c.lande@nord.no eller 75 51 77 29

Nyheter

Romlig materialitet og materialitetens rom

KONFERANSE FOR BARNEHAGAR

med fokus på samspelet mellom det romlege og det materielle i barnehagen. Påmeldingsfrist 26.oktober!

Symaskin Pedagogiske perler

GUTTER, SYMASKIN OG MESTRING

Les våre #pedagogiskeperler og få et innblikk i 8.klassingenes møte med symaskinen.

Elevillustrasjon

IPSENS RIPSBUSK

Nå er #pedagogiskeperler nummer 4 ute. Les om DH-elevene sine refleksjoner rundt Andre Bjerke sitt dikt

Neste side >>