facebook

NASJONALE RÅD

UHR

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er det viktigaste   samarbeidsorgan for norske universitet og høgskolar og skal bidra til utviklinga av Noreg som ein kunnskapsnasjon på høgt internasjonalt nivå. UHR skal være ein sentral premissleverandør til Storting og regjering og ein viktig utdannings- og forskingspolitisk aktør

   

Nasjonale råd
Nasjonalt råd for lærerutdanning

 

Nasjonale fagråd
Nasjonalt fagråd for dans
Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag
Nasjonalt fagråd for musikk

 

 Nasjonale profesjonsråd
Profesjonsråd for designutdanning
Profesjonsråd for utøvende musikkutdanning