facebook

NETTVERK

 

Illustrasjonsfoto, KKS  
Nasjonalt barnehagenettverk

Senteret jobber med å etablere et nasjonalt barnehagenettverk høsten 2015. Dette skal bestå av fem barnehager, en fra hver av landets regioner. Nettverket vil ha samlinger hvert semester, der kompetanseheving og erfaringsspredning står sentralt. Første samling skal være i Kristiansand 10. november i forbindelse med SamBa2015.

     
Illustrasjonsfoto: Lena Knutli  
Nasjonale sentre

Det finnes ti nasjonale sentre som jobber for å styrke ulike områder i opplæringen. Sentrene møtes jevnlig for faglig utveksling og samarbeid. De som er ansatt inn mot barnehagefeltet har egne samlinger hvor de møtes for å diskutere barnehagefaglige spørsmål. Her kan du lese mer om de andre sentrene.

     

 

 

 
Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren

Faglig nettverk for ansatte i universitet og høgskolesektor i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU innen formgiving og kunst og håndverk. Nettverket ble etablert i 2013. Målet er blant annet å spre forskning, dele praksiserfaringer. Årlige konferanser med key note og paperframlegg. Nettverket er organisert med et AU og en vitenskapelig komité. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er koordinator for nettverket. 

Nettverket har også en lukket side på facebook K&H, UH-nettverk

 Illustrasjonsfoto: Lena Knutli  
Nettverket Kunst i barnehagen

Nettverket “Kunst i Barnehagen” ble i 2008 etablert som et forskning- og utviklingsprosjekt ved Høgskolen i Oslo. Nettverket er ikke lenger aktivt med seminarer, men nettsiden kan være til inspirasjon.