facebook

LENKER - UH-sektor

 

      
 

Kompetanse for kvalitet 

Kompetanse for kvalitet: Strategi for videreutdanning av lærere og skoleledere frem mot 2025 (pdf)

Studietilbud i praktiske og estetiske fag 

For studieåret 2017-2018 var det satt av inntil 30 millioner kr til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

2016/2017 var for første gang kulturskolelærere del av målgruppen for den nasjonale videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet», sammen med lærere og skoleledere. 

     
   

GNIST - partnerskap for en helhetlig lærersatsing

 GNIST er en bred satsing for å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og videreutvikle lærerprofesjonen. Partnerskapet jobber for å øke statusen til lærerne og rekruttere flere gode lærere for fremtiden. GNIST er engasjert i flere prosjekter, blant annet ungdomsstrinnsatsingen. 

Les mer om GNIST (pdf)