facebook

NYTTIGE LENKER

 

      
 

Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere

Studieåret 2017-2018 kan du søke blant 185 studietilbud som er spesielt opprettet for videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet. Søknadsfristen er 1. mars.

Studietilbud i praktiske og estetiske fag 
For studieåret 2017-2018 er det satt av inntil 30 millioner kr til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

Nytt i 2017/2018 er regionale tilbud 

2016/2017 var for første gang kulturskolelærere del av målgruppen for den nasjonale videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet», sammen med lærere og skoleledere. 

     
   
GNIST

GNIST er en bred satsing for å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og videreutvikle lærerprofesjonen. Partnerskapet jobber for å øke statusen til lærerne og rekruttere flere gode lærere for fremtiden. GNIST er engasjert i flere prosjekter, blant annet ungdomsstrinnsatsingen.

     
 ESTbloggen HiOA  

ESTbloggen (ikke oppdatert etter 2014)

Estbloggen driftes av Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK) ved Institutt for estetiske fag (EST), Høgskolen i Oslo og Akershus.

Bloggen omfatter inspirasjon, faglige oppdateringer og spennende prosjekter innenfor formgiving, kunst og håndverk, drama, mote, teknologi og design.