facebook

 

JURY

KLINK! ble vurdert av en egen fagjury bestående av 3 representanter fra KKS og 3 eksterne fagpersoner.

    

Anne-Grethe Ellingsen

Anne-Grethe Ellingsen er lektor i grunnskolen, praksislærer ved Universitetet i Nordland og formidler i Den kulturelle skolesekken. Hun har lang fartstid som lærer i grunnskolen og er opptatt av at bruk av estetiske læringsmåter som verktøy i skolen gir barn og unge både mestring, kunnskap og opplevelser. Hun har utviklet læremidler innen kunstformidling, arkitektur og skulptur som brukes i Bodøskolen.

   

 

       
 

Kai Lennert Johansen

Kai Lennert Johansen er dosent ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og nestleder landsorganisasjonen i Musikk i skolen. Han har mange års erfaring fra grunnskolen, musikk- og kulturskolen og fra videregående skole, og har utgitt flere fag- og lærebøker innenfor feltet. Han er i tillegg aktiv korleder, komponist og arrangør.

   

 

       
   

Tor-Helge Allern

Tor-Helge Allern er professor i drama/teater ved Høgskolen i Nesna, professor II ved Universitetet i Agder og har doktorgrad fra NTNU. Han har gjennomført flere FoU-prosjekt i grunnskolen, bl.a. om bruk av drama og anvendt dramaturgi. Han er styreleder i Kultur- og teaterverkstedet Fyret i Sandnessjøen, der han også deltar som skuespiller, produsent og instruktør.

   

 

       
   

Vigdis Blaker

Vigdis Blaker er rådgiver med ansvarsområde grunnskole og kulturskole hos Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Hun er utdannet i Skottland, med visuell kunst, arkitektur og design i fagkretsen. Hun har erfaring med kulturformidling i museer, gallerier og gjennom produksjoner til Den kulturelle skolesekken, og har arbeidet opp mot grunnskolen med kompetanseheving innen estetiske fag.

   

 

       
   

Arild Johnsen

Arild Johnsen er rådgiver med ansvarsområde ungdomsskole og videregående skole hos Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Han er faglærer i musikk og jobber aktiv som frilansmusiker lokalt og regionalt. Han har lang erfaring fra det rytmiske musikk-livet og har jobbet som instrumentallærer i videregående skole og kulturskolen.

   

 

       
   

Maja Reinåmo Olsson

Maja Reinåmo Olsson er rådgiver med hovedansvar for barnehage og grunnskole til og med småtrinnet hos Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Hun er førskolelærer med videre utdanning innen drama/teater og estetisk fagdidaktikk. Hun har jobbet som pedagogisk leder i barnehage, og hun har erfaring fra arbeid med dramaformidling og teater for barn.