facebook

BARNETRINN

Som et nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor kunst og kulturfagene på grunnskolen. Vår primære målgruppe er lærere, skoleledelse og skoleeier. Vi samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagene i læreplanen. 

I ressursbasen vår finner du gode eksempler på undervisning som kan gjennomføres på barnetrinnet i grunnskolen. Vi anbefaler også å se på ressursene som ligger på barnehage. Mange av disse kan godt brukes i arbeidet med kunst og kulturfagene på barnetrinnet.

For mer informasjon om senterets arbeid med barnetrinnet, 
ta kontakt med rådgiver Cathrine Jenssen på cathrine.jenssen@nord.no eller 75 51 77 75

Nyheter

Symaskin Pedagogiske perler

GUTTER, SYMASKIN OG MESTRING

Les våre #pedagogiskeperler og få et innblikk i 8.klassingenes møte med symaskinen.

Stortingsmelding 28 (2015-2016) Fag- Fordypning - Forståelse

SKUFFENDE AT KOMPETANSEKRAVET TIL LÆRERE IKKE FORESLÅS INNFØRT

Kompetansekrav til lærere som skal undervise i de estetiske fagene på barne- og mellomtrinnet er et av de viktigste tiltakene som bør innføres for å styrke de estetiske fagene i opplæringen, ...

Elevillustrasjon

IPSENS RIPSBUSK

Nå er #pedagogiskeperler nummer 4 ute. Les om DH-elevene sine refleksjoner rundt Andre Bjerke sitt dikt

Neste side >>