facebook

BARNETRINN

KKS er et nasjonalt ressurssenter og har som oppgave å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i opplæringen, og stimulere til engasjement og økt interesse for kunst- og kulturfagene. Innenfor grunnopplæringen jobber KKS for å styrke skoleeiere, skoleledere og lærere sitt arbeid med kunstfagene gjennom formidling av støttemateriell i vår digitale ressursbase, rådgiving ut mot sektoren og samarbeid med nasjonale aktører på feltet. 

Ressurser og gode eksempler er tilgjengelig i vår ressursbase, her kan du søke ut  prosjekter og sortere etter klassetrinn og kunstretning. 

For mer informasjon om senterets arbeid med barnetrinnet, 
ta kontakt med senteret på kunstkultur@uin.no eller 75 51 75 00

Nyheter

Frå Kykeliky 2015, verkstaden Sløyd og musikk med John Halvor Bjørseth. Foto: Lars Opstad

KYKELIKY

Torsdag 27. august møttes vi, Norsk kulturskuleråd og Rikskonsertane for å planlegge neste års Kykeliky. Det er bestemt at konferansen blir i uke 15 i Bergen

Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet

TETTERE SAMARBEID MED SKOLENE I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

18. august kunne Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet orientere om at de vil omorganisere Den kulturelle skolesekken (DKS). 

SØK STØTTE TIL KUNSTPROSJEKTER

Gjennom Kulturrådet har barnehager og skoler mulighet til å søke støtte til samarbeid med kunstnere og til utvikling av kunstproduksjoner for barn og unge. 

Neste side >>