facebook

BARNETRINN

KKS er et nasjonalt ressurssenter og har som oppgave å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i opplæringen, og stimulere til engasjement og økt interesse for kunst- og kulturfagene. Innenfor grunnopplæringen jobber KKS for å styrke skoleeiere, skoleledere og lærere sitt arbeid med kunstfagene gjennom formidling av støttemateriell i vår digitale ressursbase, rådgiving ut mot sektoren og samarbeid med nasjonale aktører på feltet. 

Ressurser og gode eksempler er tilgjengelig i vår ressursbase, her kan du søke ut  prosjekter og sortere etter klassetrinn og kunstretning. 

For mer informasjon om senterets arbeid med barnetrinnet, 
ta kontakt med senteret på kunstkultur@uin.no eller 75 51 75 00

Nyheter

Anne Bamford på SamBa 2015. Foto Eva Kylland

"KONST SKA KRASA MELLAN TÄNDARNA!"

SAMHANDLING for å styrke kunst og kultur i opplæringen var tema på den nordiske konferansen Samba 2015 i Kristiansand 11.-12.november. Professor Anne Bamford var hovedforeleser.

JOIKEPROSJEKT I SØR-VARANGER

Ein kommunal samhandlingsmodell for implementering av samisk språk, kultur og identitet i barnehage, skole og kulturskole

Illustrasjonsfoto: KKS

LYS I TEKNOLOGI OG DESIGN

I år er FNs og UNESCOs år for lys og lysteknologi og undervisningsopplegga frå Naturfagsenteret, Matematikksenteret og Kunst- og kultursenteret har derfor lys som tema. 

Neste side >>