facebook

BARNETRINN

Som et nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor kunst og kulturfagene på grunnskolen. Vår primære målgruppe er lærere, skoleledelse og skoleeier. Vi samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagene i læreplanen. 

I ressursbasen vår finner du gode eksempler på undervisning som kan gjennomføres på barnetrinnet i grunnskolen. Vi anbefaler også å se på ressursene som ligger på barnehage. Mange av disse kan godt brukes i arbeidet med kunst og kulturfagene på barnetrinnet.

Kontakt oss

Cathrine Jenssen, rådgiver, tlf 75 51 77 75
Martine Nymo, rådgiver, tlf 75 51 74 45

Nyheter

Bilde av nettsiden til Utdanningsdirektoratet (www.udir.no)

Spennende endring i læreplanene

Torsdag kom første utkast til de nye læreplanene. I gjennomgangen av disse kan vi se langt færre kompetansemål enn i nåværende plan. Skissen viser også en omstrukturering av planene som Kunst og kultursenteret (KKS) mener at ...

Kirsti Saxi, senterleder Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen sammen med Mona Fagerås, stortingsrepresentant

Etterlyser handlingsplan for praktiske og estetiske fag

Mona Fagerås, stortingsrepresentant (SV) for Nordland i utdannings- og forskningskomiteen, har sendt et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsministeren hvor hun etterlyser en handlingsplan for ...

Forberedelse til fagfornyelsen

Hva har tverrfaglighet og dybdelæring til felles? For å oppnå det må du jobbe med flere fag. Les om hvordan lærerstudentene forbereder seg på fagfornyelsen og hvordan ditt lærerkollegium kan gjøre det samme.

Neste side >>