facebook

BARNETRINN

Som et nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor kunst og kulturfagene på 1.-4. trinn på grunnskolen. Vår primære målgruppe er lærere, skoleledelse og skoleeier. Vi samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagene i læreplanen. 

I ressursbasen vår finner du gode eksempler på undervisning som kan gjennomføres på barnetrinnet i grunnskolen. Vi anbefaler også å se på ressursene som ligger på barnehage. Mange av disse kan godt brukes i arbeidet med kunst og kulturfagene på barnetrinnet.

For mer informasjon om senterets arbeid med barnetrinnet, 
ta kontakt med rådgiver Cathrine Jenssen på cathrine.jenssen@nord.no eller 75 51 77 75

Nyheter

Elevillustrasjon

IPSENS RIPSBUSK

Nå er #pedagogiskeperler nummer 4 ute. Les om DH-elevene sine refleksjoner rundt Andre Bjerke sitt dikt

Foto: KKS

DRAMA/TEATER I GRUNNSKOLEN

«Å tro at elevene lærer best bak en pult er bare tull og tøv» sier Monica Eikås med glimt i øyet, norsklærer ved Mørkvedmarka skole i Bodø. 

Foto: Ystad

Å OVERSETTE MUSIKK TIL VISUELL KUNST

Pedagogiske perle nummer 3 er ute nå. "Med gode tegneark i A3-format og fargeblyanter  får elevene i oppgave å oversette musikken til et abstrakt, visuell kunstverk."

Neste side >>