facebook

BARNETRINN

Som et nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor kunst og kulturfagene på 1.-4. trinn på grunnskolen. Vår primære målgruppe er lærere, skoleledelse og skoleeier. Vi samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagene i læreplanen. 

I ressursbasen vår finner du gode eksempler på undervisning som kan gjennomføres på barnetrinnet i grunnskolen. Vi anbefaler også å se på ressursene som ligger på barnehage. Mange av disse kan godt brukes i arbeidet med kunst og kulturfagene på barnetrinnet.

For mer informasjon om senterets arbeid med barnetrinnet, 
ta kontakt med rådgiver Cathrine Jenssen på cathrine.jenssen@nord.no eller 75 51 77 75

Nyheter

Foto: KKS. Streetart-workshop på fjorårets seminar i Svolvær

GRATIS SEMINAR: DE NÆRE TING

I samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter arrangerer vi gratis seminar i Oslo for ansatte i barnehage og skole. Her kan man få innspill til hvordan man kan ta i bruk kunst i nærområde, hvordan man kan formidle kunst til barn og ...

Illustrasjonsfoto frå Google

GRATIS SKOLE- OG BARNEHAGESEMINAR

20. og 21. oktober 2016 arrangerer senteret i samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter gratis seminar for tilsette i barnehage og skole om formidling av kunst og kultur på Sentralen i Oslo. De nære ting- formidling av kortreist ...

Alle foto: Merete Hassel, KKS

ACE-NET - EUROPEISK SAMARBEID

Nyankomne flyktninger og kultur sto på dagsorden da delegater fra 14 land nylig var samlet i Stockholm til møte i ACE-nettverket (Art and Culture in Education). 

Neste side >>