facebook

ORGANISASJONER OG NETTVERK

 

 Musikk i skolen     

Musikk i skolen

Vi har hovedfokus på barn og unges oppvekstmiljø og jobber for å øke kulturfaglig kompetanse i nærmiljøet – både innenfor og utenfor skolen.

 

   
        

Dans i skolen

Dans i Skolen (DiS) er en nasjonal interesseorganisasjon for faget dans i skolen

 

   
 Drama og teaterpedagogene  

Drama og teaterpedagogene

Drama og teaterpedagogene skal arbeide fagpolitisk for å fremme drama som fag og læringsform. DTP skal arbeide for faglig utvikling av medlemmene

 

   
 Kunst i skolen  

Kunst i skolen

En medlemsorganisasjon som arbeider for at bildende kunst skal få en sentral plass i lærings- og holdningsdannende arbeid i skole, bidra til å vekke interesse for og gi kunnskaper om visuelle uttrykksformer slik de er kommet til uttrykk i tidligere tider og i dag og å sette i verk tiltak som utvikler kunstforståelse, skapende evner, kritisk sans og følsomhet overfor visuelle uttrykk.

 

   
 Kunst og design i skolen  

Kunst og design i skolen

En interesseorganisasjon som skal ivareta design, kunst og håndverk i skolen

 

   
 Fellesrådet for kunstfagene i skolen  

Fellesrådet for kunstfagene i skolen

FKS ønsker å styrke og utvikle kunstfagenes innhold og omfang, og stimulere til samarbeid mellom kunstfagene i  utdanningen.

 

   
 SEF  

Samarbeidsforum for estetiske fag

SEF har som mål å styrke de estetiske fagene og øke oppmerksomheten om fagenes betydning og situasjon i grunnopplæring og lærerutdanning.

 

   
   

NOLES

NOLES sprer erfaringer, kunnskap og kompetanse om de tre grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlighet blant lærerutdannere.

 

   
 DKS  

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Kunstfaglige nettverk

Norsk senter for teknologi i musikk og kunst

Tekin