facebook

DEL DITT PROSJEKT 

Her kan du dele undervisningsmateriell, læringsressurser og gode eksempler til bruk i hele opplæringsløpet.


1. Klikk på "Skjema for nedlastning" for ditt nivå og fyll ut.
2. Fyll deretter ut skjemaet nedenfor.
3. Last opp ferdig utfylt "Skjema for nedlastning" under "Tekstdokument" .
4. Last opp bilder og eventuelle andre vedlegg.
5. Klikk på "Videre"

OBS! Er ingressen lang vil den ikke vises på forhåndsvisningen, men den kommer inn til oss.
Ta kontakt på kunstkultur@nord.no om du har behov for veiledning. 

*
*
Tekstdokument*

Du kan legge til opptil 5 filer.

Bilder

Du kan legge til opptil 16 filer.

Lydfiler

Du kan legge til opptil 8 filer.

Filnavnene kan av ulike grunner avvike fra originalfilene. Innholdet vil ikke bli forandret.

Du må selv legge videoen tilgjengelig på internett. Du kan så legge inn en URL til videoen her:

*
*
Personvern*

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) forbeholder seg retten til å publisere innmeldte prosjekt på websiden (www.kunstkultursenteret.no) og eventuelt andre offentlige publikasjoner. Innsender er selv ansvarlig for å sikre at foreldre og foresatte godkjenner bruk av foto og andre digitale opptak av barna som er sett eller hørt i produktene som sendes inn.

Jeg har lest og akseptert betingelsene og bekrefter å kunne dokumentere at foreldre/foresatte til de barn som synes eller høres på vårt/våre bidrag har godkjent at produktet kan legges ut på Internett.

Les mer om Personopplysningsloven (http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html).

Opphavsrett/Åndsverk*

Vanlige regler/lover om opphavsrett gjelder. Se www.clara.no og Åndsverkloven

Jeg gir tillatelse til at de produkter/åndsverk jeg sender inn kan brukes og mangfoldiggjøres av KKS i ikke-kommersiell hensikt. KKS får rett til å endre på struktur og oppsett for å tilpasses designprofil.

Jeg bekrefter at produktet er genuint og at det så vidt jeg vet ikke er satt sammen av andres åndsverk.