facebook

DE NASJONALE SENTRENE

KKS er et av ti nasjonale sentre i opplæringen. Faglig styring og oppfølging av de nasjonale sentrene er delegert fra Kunnskaps­departementet til Utdanningsdirektoratet. Sentrene er lokalisert på ulike vertsinstitusjoner over hele landet.

 

           
Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
 
 

Nasjonalt senter for
flerkulturell opplæring

     
Lesesenteret  

 

Nasjonalt senter for
leseopplæring og leseforsking
  Nasjonalt senter for
nynorsk i opplæringa
     
  Matematikksenteret
Nasjonalt senter for
skriveopplæring og skriveforsking
  Nasjonalt senter for
matematikk i opplæringen
     
Læringsmiljøsenteret  
Nasjonalt senter for
læringsmiljø og atferdsforsking
  Nasjonalt senter for
naturfag i opplæringen
     
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet    
Nasjonalt senter for
mat, helse og fysisk aktivitet