facebook
17.09.19 - 20.09.19

Make&Learn. Nordisk forskningskonferanse i kunst og håndverk

Gøteborg 17.-20. september 2019

Konferensen arrangeras av HDK (Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet) i samarbete med den nordiska organisationen NordFo, Nordiskt forum för Forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd, som verkar för slöjdrelaterade samarbeten mellan de nordiska länderna.

Konferensen vänder sig främst till forskare och lärare vid universitet och högskolor inom slöjdområdet i de nordiska länderna, men konferensen är också öppen för deltagare från andra slöjdverksamheter där man bearbetar material med hjälp av olika redskap till fysiska föremål.

Frist for abstract er 1. oktober 2018. Les mer om konferansen på NordFo sine nettsider  og på Gøteborgs Universitet