facebook
08.04.19 - 09.04.19

MULIGHETER. Opplevelse, mestring og inkludering. Konferanse 8.- 9.april 2019. Bodø

 

Muligheter. Opplevelse, mestring og inkludering

Konferansens fokus

Konferansen setter fokus på kunst og kultur, estetiske fag og inkludering i møte med barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, i barnehage og skole, kulturskole og andre aktuelle arenaer. Konferansen vil løfte fram forskning og eksempler på god praksis.

Hvilke muligheter gis barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging for estetiske erfaringer og opplevelser? Hvordan legger barnehage og skole til rette for opplæring i kunst- og kulturfag? Hvilke muligheter for mestring og inkludering gis innenfor kunstneriske uttrykk i opplæring og fritid? Hvilken betydning har de estetiske fagene i opplæring av elever med behov for særskilt tilrettelegging, i lys av nye rammeplaner for barnehage og kulturskole, samt den pågående fagfornyelsen? Hvordan kan spesialpedagoger trekke inn kunstfagene i sin spesialpedagogiske praksis? Hvordan kan kunstpedagoger og kunstnere tilrettelegge for barn med særlige behov for hjelp og støtte?

Tid og sted

8.- 9.april 2019
Nord universitet, studiested Bodø

Konferansens målgruppe

Konferansen retter seg mot pedagoger og spesialpedagoger, kunstnere og ledere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, ansatte og studenter i lærerutdanning, kulturskole og DKS, støttesystemer og andre som er opptatt av konferansens tema.

Call for paper -  retningslinjer og innsending - frist 15.januar 2019

Vi søker forskningsbidrag som kan belyse potensiale for å forbedre praksis. Sammendraget kan gjelde avsluttede prosjekter, prosjektidéer, vitenskapelig eller kunstnerisk forsknings- og utviklingsarbeid.fra ansatte i universitet- og høgskolesektor og andre som kan bidra med forskning eller relevant faglig formidling i henhold til tema for konferansen.

For å presentere på konferansen skrives et sammendrag på 500 ord i fastsatt mal og lastes opp på nettsiden til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS)  innen 15.januar 2019. Les mer om retningslinjer i Call for papers (pdf). Bruk gjerne denne malen for innsending (word) av abstract / sammendrag. Sammendragene vil gjennomgås og godkjennes av en vitenskapelig komité. 

 Vitenskapelig komité: Natallia Bahdanovich Hanssen, førsteamanuensis, Nord universitet, Morten Sæther, dosent, Dronning Mauds Minne Høgskole og Torgeir Haugen, førstelektor, OsloMet.

Program

Programmet vi presentere forskning og gode eksempler fra praksisfeltet fra hele opplæringsløpet, men også fra kulturskole og andre aktører. Konferansen går over to dager med plenumsinnlegg og parallelle sesjoner med ulike bidragsytere. Programmet er under utvikling og et rammeprogram vil foreligge ganske snart. 

Påmelding

Informasjon om påmelding kommer ganske snart. Følg med på nettsiden www.kunstkultursenteret.no

Arrangør

Konferansen arrangeres av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen på Nord universitet i Bodø, 8. - 9.april 2019, i samarbeid med Nord universitet, Dronning Mauds Minne Høgskole, OsloMet og Norsk Kulturskoleråd.

Kontaktinformasjon

Spørsmål rundt konferansen kan rettes til seniorrådgiver Merete Hassel ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, tlf. 75 51 79 06, ragnhild.m.hassel@nord.no