facebook
08.04.19 - 09.04.19

Estetikk og kunstfag for elever med særskilte behov

FORHÅNDSANNONSERING

Nord universitet og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen inviterer til en fagkonferanse om estetikk, kunstfag og spesialundervisning.

Hvordan er situasjonen for opplæring i kunstfag for elever med særskilte behov  i barnehage og skole? Hva skjer når kunstfagene tas i bruk? 

Hold av dagene 8.-9.april 2019 for en nasjonal konferanse i Bodø. Dette må du ikke gå glipp av!

Konferansen retter seg mot ansatte i hele opplæringsløpet fra barnehage til videregående opplæring og UH-sektor, men også ansatte i PPT, kulturskole, DKS og kulturliv. 

Målet er å vise de mulighetene som ligger i å ta i bruk kunst og kulturfag overfor elever og barn og unge med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Hva er det med kunstfagene? Hva er egentlig et godt spesialpedagogisk tilbud? Hvordan kan utfordringer møtes? Hvordan kan man tilrettelegge opplæringen slik at alle kan delta og ha et læringsutbytte? Hvilke hjelpemidler og teknologi finnes for å tilrettelegge opplæringen?Hvilke krav bør stilles til opplæringen og til lærernes kompetanse? Fagfeltet har mange spørsmål.

Konferansen vil løfte fram aktuell forskning på feltet og vise eksempler på god praksis fra hele opplæringsløpet. Det vil bli en kombinasjon av paperframleg og innlegg med erfaringer fra praksisfeltet.

Call for paper vil bli annonsert i løpet av november 2018.

Mer informasjon om program, påmelding og praktiske detaljer kommer på senterets nettside etterhvert.

Konferansen er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nord universitet, OsloMet og Norsk Kulturskoleråd mfl.

For spørsmål og innspill kontakt KKS v/seniorrådgiver Merete Hassel, ragnhild.m.hassel@nord.no tlf 75 51 79 06

Tilpasset opplæring - Spesialundervisning - Kunstfag