facebook
13.12.18

Workshop: Fagfornyelsen - nye muligheter for DKS

13. desember 2018 kl. 09.00 - 15.00 ved Nord universitet, Bodø

Hvordan planlegger læreren sin skolehverdag, og hvor passer DKS inn i lærerens og elevens timeplan?

Å sette seg inn i hvordan læreren arbeider kan være avgjørende for å nå læreren, skolen og eleven på best mulig måte. Denne workshopen er utviklet for å gi ansatte i DKS kunnskap om læreplanen og hvordan lærere jobber med et av sine viktigste styringsdokumenter.  Målet med workshopen er at de ansatte i DKS tilegner seg kunnskap om læreplanene som de i neste rekke kan benyttes i arbeidet med å styrke samarbeidet mellom DKS og skolen. 

For mer informasjon og påmelding, trykk på denne lenken.