facebook
24.01.18

BARNEHAGEKONFERANSE: Sammenheng - for barnets beste (Gardermoen)

Tema for konferansen er overgangene når barn begynner i barnehagen, skifter mellom avdelinger, og sammenheng i barnehagens faglige innhold når barnet starter opp i skolen.

Den nye rammeplanen for barnehagen vektlegger at barnehager skal jobbe aktivt for å sikre trygge og gode overganger for barn. Konferansen "Sammenheng – for barnets beste" tar for seg overgangene barnehagebarn møter, for eksempel når de begynner i barnehagen og skifter mellom avdelinger, og sammenhengen i barnehagens faglige innhold når barnet starter opp i skolen. 

Konferansen arrangeres både på Gardermoen og i Bodø. Deltakeravgiften er kr 500,-. 

Her kan du lese mer om konferansen samt melde deg på.