facebook
30.10.17 - 31.10.17

Nettverk for musikk i lærerutdanningene UH-sektor

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har sammen med INN gleden av å invitere til nettverkskonferanse for ansatte i universitet og høgskoler som har tilknytning til musikkfaget i lærerutdanningene.

Tema for nettverkskonferansen er:
"Forskningsbasert musikkundervisning" Hva innebærer det og hvordan gjør vi det?

Mandag 30.10.2017  

10:00-11:00    Registrering og kaffe.

11:00-11:15    Velkommen til INN, ved Elin Bakke, Prodekan for utdanning       
                        Musikalsk innslag ved studenter ved Faglærerutdanningen i musikk.

11:15- 11:30   Nettverk for musikk i lærerutdanningene
                       Bakgrunn og intensjon for nettverket ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen  

11:30-11:45    Forskningsbasert musikkundervisning.Introduksjon til årets tema ved Silje Valde Onsrud

11:45-12:00    Kort presentasjon av deltakere  

12:00-12:15    En musikalsk økt, ved Anne-Lise Heide, NTNU

12:15-13:15    Lunsj

13:15-13:30    Guidet omvisning på Campus

13:30-14:45    «Använd kunsten-gränsöverskridande forskning i lärerutbildningen» Anna Houman, Keynote speaker.

14:45-15:05    Pause

15:05-15:15    Musikalsk signatur v/Elisabeth Misvær

15:15-16:00    "En musikers møte med de yngste i barnehagen" ved Morten Sæther, Dronning Mauds Minne. 

16:00- 16:30   «Dusje med dress» Kari Gina Hovdeland presenterer sin film                                                                                                                              

16:30- 17:00   Oppsummering i plenum. Musikalsk avslutning                                                                                                                          

19:30               Felles middag på restaurant for de som ønsker det. (Betaler selv)

Tirsdag 31.10.2017 

08:30-09:00    Kaffe og registrering dag 2 for nye deltakere.

09:00-09:15    Myk start ved Anne-Lise Heide, NTNU

09:15-10:15    Kunstnerisk utviklingsarbeid og musikkdidaktisk praksis. Aslaug Nyrnes, HVL 

10:15-10:30    Pause, kaffe

10:30- 12:00   Symposium: Arbeid med forskningsbasert undervisning.

                       Tre eksempler fra Høgskolen i Innlandet. Introduksjon v/ Ingeborg Lunde Vestad 

                        Paper 1: Å lese tekster sammen: Et tverrfaglig forskningsmiljø i emning på barnehagelærerutdanningen.        

                        Paper 2: Såkornprosjektet: Profesjonelle læringsfellesskap ved Sidsel Karlsen

                        Paper 3: "Gylne øyeblikk": Med forskerblikk i skolepraksis ved Stig Eriksen, Ingeborg Lunde Vestad og studenter 

12:00- 13:00   Lunsj

13:00-14:00    Gruppearbeid /Kafedialog

14:00-15:00    Avslutningssesjon .Oppsummering av gruppearbeid i plenum. Veien videre i nettverket. AU gir stafettpinnen videre.

Les fullstendig program med informasjon om foredragsholderne på Kunst og kultursenterets nettsider.

Påmelding åpnes i uke 38.

 

Henvendelser angående nettverket og seminaret kan rettes til rådgiver og koordinator Elisabeth Misvær.