facebook

 

Kulturbarn 0-8  


Kulturbarn 0-8 er tittelen både på et prosjekt og en konferanse som fokuserer kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med de yngste barna. Nå inviteres det til den første konferansen som skal arrangeres i Oslo 17.-18. oktober 2018.

KULTURBARN 0-8 er et utviklingsarbeid mellom Kulturtanken (KT), Nasjonalt senter for kunst- og kultur i opplæringen (KKS) og Norsk kulturskoleråd (NKSR).

Flyer om konferansen Kulturbarn 0-8 2018 (pdf)

Lenke til påmelding og mer informasjon

Påmeldingsfrist: 3. september 2018.

Kulturbarn 0-8 ledes av en prosjektgruppe bestående av Ragnhild Bøhle (Kulturtanken), Kathrine Pedersen (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen) og Elin Kvernmoen (Norsk kulturskoleråd).

Plakat kulturbarn 0-8

«Kreativ utforsking, fordypning og progresjon i barnehagens uterom»