facebook

RAMMEPLANKONFERANSE OM KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Konferansen er fullbooket, men du kan sette deg på venteliste ved å benytte påmeldingsskjemaet. 

Foto: Jonas Grimeland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hvordan påvirker endringene i rammeplanen arbeidet med fagområdet kunst, kultur og kreativitet? Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen arrangerer i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) konferanse om den nye rammeplanen med utgangspunkt i fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Vi vil presentere aktuell forskning og barnehagers arbeid innenfor fagområdet, og vil gi deg ideer og innspill til hvordan tolke og ta i bruk den nye rammeplanen. 

Tid:  15. november 2017, hel dag
 
Sted: Drammen, Union Scene 
 
Påmelding:  Konferansen er fullbooket. Klikk her for å sette deg på venteliste. Tilbakemelding gis 8. november til de som står på venteliste om de får plass på konferansen. Ingen deltakeravgift. 
 
Målgruppe: Denne konferansen retter seg mot barnehageledere og barnehagelærere
 
Programråd:      Anne Cathrine Lande (rådgiver barnehage, Kunst- og kultursenteret), Hege Hansson (Visedekan for barnehagelærerutdanningen, HSN) og Kari Løken Thorsen (styrer, Kampestadlia barnehage)

 

Program

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    
08.30-09.30    

Registrering

 
09.30-09.40   

Åpning ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 

 
09.40-09.50 Helen Bjørnøy, Fylkesmann i Buskerud

Ny rammeplan og fagområdet kunst, kultur og kreativitet

09.50-10.30 Cathrine Fragell Darre, Myrertoppen barnehage

Å skape estetiske dimensjoner med digitale verktøy

10.30-10.45

Pause

 
10.45-11.25

Tone Cronblad Krosshus og Heidi Østland Vala, HSN

Småbarn og estetiske prosesser - gjøre og utforske
11.25-11.45

Anne Cathrine Lande, KKS og Hanne Kiil, Norsk barnebokinstitutt

Litteratur i barnehagen
11.45-12.45

Lunsj

 
12.45-13.30

Utdeling av Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 

 
13.30-14.10 Torill Fossum Stamnes, Steinkjer kommune                    Kreativ utforsking, fordypning og progresjon i barnehagens uterom    
 
14.10-14.25

Pause

 
14.25-15.05

Biljana Fredriksen, HSN

Danning og bærekraftig utvikling: Hvordan kan kunst, kultur og kreativitet bidra til det?

15.05-15.45 Ann-Hege Lorvik Waterhouse, HSN
 
Et foredrag om samtidskunstens potensialer i barnehagen
15.45-16.00

Vel hjem v/ senterleder Kirsti Saxi 

 
     

Programmet oppdateres fortløpende. Med forbehold om endringer. 

Comfort Hotel Union Brygge kan tilby rom fra 14.november til 15.november til konferansepris 1120,- .
Rom må bookes direkte på hotellet, oppgi koden GR005604.
Siste frist for bestilling til denne prisen er 13.oktober.

Les mer om ny rammeplan

 

 


 
 

Kykeliky

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen arrangerer i samarbeider med Norsk kulturskoleråd og Kulturtanken konferansen KYKELIKY - kultur for de yngste. Konferansen ble sist arrangert 4.-5. april 2017 på Hell i Stjørdal.

 

 

 

«Kreativ utforsking, fordypning og progresjon i barnehagens uterom»