facebook

PROSJEKTER

 

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur

 
Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur er en pris som deles ut annet hvert år til tre barnehager. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ønsker å løfte frem gode eksempler på arbeid innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet og vil oppfordre alle barnehager som vektlegger dette fagområdet til å søke prisen. Vi ønsker å få inn søknader fra storbarnsavdelinger, småbarnsavdelinger og prosjekter som har omfattet hele barnehagen. 

     
 
Kykeliky

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen arrangerer i samarbeider med Norsk kulturskoleråd og Rikskonsertene konferansen KYKELIKY - kultur for de yngste. Konferansen arrangeres 4.-5. april på Hell i Stjørdal.

     
Bodøpiloten  
Bodøpiloten

Bodøpiloten er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Universitetet i Nordland. Partene vil sammen bidra til å utvikle nye modeller for bruk av kompetansen innenfor kunst- og kulturfagene på tvers av institusjonene i kommunen. Målet er å styrke kvaliteten på opplæringen i kunst- og kulturfagene i skolene og barnehagene. Intensjonen er at modellen skal ha nasjonal overføringsverdi. Prosjektet ble avsluttet i desember 2015, les evaluering av pilotarbeidet her.

     
 
SamBa2015

Samba er en nordisk konferanse om kunst og kultur i opplæringen som sist ble arrangert i Bodø 18.-19. november 2014 og i Kristiansand 11.-12. november 2015. Les mer om SamBa2015 her.