facebook

FORSKNING

Her finner du aktuell forskning på barnehagefeltet innenfor kunst og kultur. Tips oss gjerne om aktuell forskning på kunstkultur@nord.no

2016

Blogg om pågående forskningsprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus: Blikk for barn. Et forskningsprosjekt om kvalitet for de minste barna. Ser på betydningen av de yngste barnas (0-3) møte med estetiske prosesser.

Nordtømme, Solveig Irene. (2016). På vei mot en rom(s)lig pedagogikk. En fortolkende studie av barns lekeerfaringer med rom og materialitet. Larvik: Høgskolen i Sørøst-Norge.

2015

Carlsen, Kari. (2015). Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur. Åbo: Åbo Akademisk förlag. 

Solstad, Trine. (2015). Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon. Kristiansand: Universitetet i Agder

2014

Hovik, Lise. (2014). De røde skoene: et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste. Trondheim: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.

Letnes, Mari-Ann. (2014). Digital dannelse i barnehagen. Trondheim: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.  

Eldre

Vestad, Ingeborg Lunde. (2013). Barns bruk av fonogrammer. Om konstituering av musikalsk mening i barnekulturelt perspektiv. Oslo: Universitetet i Oslo

Fredriksen, Biljana Culibrk. (2011). Negotiating Grasp. Embodied Experience with Three-dimensional Materials and the Negotiation of Meaning in Early Childhood Education. Oslo: Arkitekt Høgskolen i Oslo

Østbye, Guri Lorentzen. (2005). Barn, kunst, danning: møter mellom barn og kunst som danningsarena for barn i grunnskolen. Bergen: Universitetet i Bergen.