facebook

Arkitektur overalt

 

Dette heftet er utviklet av Nasjonalt senter for kunst og
kultur i opplæringen i samarbeid med Nasjonalmuseet for
kunst, arkitektur og design, avdeling Arkitektur. Heftet er
utviklet for å gi veiledning og ideer til pedagogisk arbeid
med arkitektur i barnehagen.

Dette heftet er utviklet av Nasjonalt senter for kunst ogkultur i opplæringen i samarbeid med Nasjonalmuseet forkunst, arkitektur og design, avdeling Arkitektur. Heftet erutviklet for å gi veiledning og ideer til pedagogisk arbeidmed arkitektur i barnehagen.

Lenke til PDF