facebook

KLINK!

KLINK! har fokus på helhetlig arbeid her definert som en gjennomgående satsning på kunstfagene forankret i hele organisasjonen. Prisvinnere og andre gode prosjekt vil bli løftet inn i vår ressursbase og spredd som gode eksempler nasjonalt.

Lenke til PDF