facebook
Etter - og videreutdannelse for pedagogisk personale innen estetiske fag.

Etter - og videreutdannelse for pedagogisk personale innen estetiske fag

Trykket i 2009

Dette er en situasjonsbeskrivelse fra Nettverk for estetiske fag basert på innsamlet materiale, diskusjoner og erfaringsutveksling i løpet av 2008.

Lenke til PDF