facebook

Veiledningshefte i kunst og håndverk

 

Kunst- og håndverksfaget er viktig som en del av elevenes
kulturelle dannelse.

Kunst- og håndverksfaget er viktig som en del av eleveneskulturelle dannelse. I dette heftet har vi valgt ut tema som formidling av visuell kunst, tegning og teknologi og design. I tillegg har vi en artikkel om hvordan man kan jobbe i kunst og håndverk for å styrke de grunnleggende ferdighetene som er definert i Kunnskapsløftet.

 

Lenke til PDF