facebook
Erfaringsundersøkelse i forbindelse med å utvikle barnehage og skole som kulturarena

Erfaringsundersøkelse i forbindelse med å utvikle barnehage og skole som kulturarena

Utarbeidet av Cathrine Jenssen og trykket 2009. 

Formålet var å danne et bilde av hvordan utvalgte skoler og barnehager arbeidet med mangfold og en flerkulturell tilnærming. 

Lenke til PDF