facebook
Partnerskapsavtaler

Partnerskapsavtaler

Partnerskapsavtaler - mellom kultur- og opplæringssektoren. Rapport trykket i 2009.

Rapporten ønsker å vise eksempler på godt samarbeid mellom skoler og ulike kunst- og kulturaktører.

Lenke til PDF