facebook
Forside Ta i bruk den nære kunsten

Ta i bruk den nære kunsten

 

Med dette heftet ønsker Kunst i Skolen og Nasjonalt
senter for kunst og kultur i opplæringen å inspirere til en
bevisstgjøring ved skolene: Hvilke kunstverk finnes på din
skole, og hvordan kan de vitaliseres? Kan kunsten få sin
naturlige plass både i skolebygningen og i undervisningen?

Med dette heftet ønsker Kunst i Skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen å inspirere til en bevisstgjøring ved skolene: Hvilke kunstverk finnes på din skole, og hvordan kan de vitaliseres? Kan kunsten få sin naturlige plass både i skolebygningen og i undervisningen?

Lenke til PDF