facebook
Muligheter og utfordringer for kunstfagene i opplæringen

Muligheter & utfordringer for kunstfagene i opplæringen

Forprosjekt for tiltak 25 i Skapende læring av Aud Berggraf Sæbø. Skrevet i 2009

Rapporten tar for seg grunnskolens 1.-10. trinn og ser på muligheter og sentrale utfordringer for estetiske fag og estetiske læreprosesser i grunnskolen opplæring. 

Vi har ikke flere trykte kopier av denne rapporten.

Lenke til PDF