facebook
Kulturskoleprosjekt

Kulturskoleprosjekt

En presentasjon av de 12 utvalgte stimuleringsmottakerne.

Gode eksempler på samarbeid mellom kulturskole og skole

Lenke til PDF