facebook
Kunstner i barnehage

Kunstner i barnehage

Erfaringer fra samarbeid mellom barnehage og kunstner

Heftet presenterer noen kvaliteter som det pedagogiske arbeidet i barnehagen får tilført når en kunstner gjennomfører kunstneriske prosesser med barna. Innholdet i heftet henvender seg først og fremst til ansatte i barnehagen. Heftet kan også være en ressurs for kunstnere som ønsker å samarbeide med barnehager.

Heftet presenterer noen
kvaliteter som det pedagogiske arbeidet i barnehagen får
tilført når en kunstner gjennomfører kunstneriske prosesser
med barna. Innholdet i heftet henvender seg først og fremst
til ansatte i barnehagen. Heftet kan også være en ressurs for
kunstnere som ønsker å samarbeide med barnehagerHeftet presenterer noenkvaliteter som det pedagogiske arbeidet i barnehagen fårtilført når en kunstner gjennomfører kunstneriske prosessermed barna. Innholdet i heftet henvender seg først og fremsttil ansatte i barnehagen. Heftet kan også være en ressurs forkunstnere som ønsker å samarbeide med barnehager.
Lenke til PDF