facebook
Arts and Cultural Education in Norway

Arts and Cultural Education in Norway

Professor Anne Bamford

Kartlegging av Professor Anne Bamford, gjennomført i Norge i perioden 2010/2011. Rapporten ble trykt i 2012.

Lenke til PDF