facebook

Kulturskolen som lokalt ressurssenter

Hefte er meint som inspirasjon til bruk av den kunst- og kulturfaglege kompetansen til kulturskolen i større grad gjennom eit tett samarbeid med skoleverket.


Eit hefte frå Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa. Heftet er utvikla for å inspirere til meir samarbeid mellom kulturskolen og grunnopplæringa i kommunen. Vi ønskjer å medverke til å utvikle kulturskolen vidare som lokalt ressurssenter.

Prosjektet Det gjemmer seg i deg - sjølportrett og draumer finn du i ressursbasen

Tolga kulturskole har eit informasjonshefte som kan lesas her

Lenke til PDF