facebook
Bedre vurdering i kunstfagene

Bedre vurdering i kunstfagene

Av Kirsten Limstrand og Gerd Abrahamsen

Rapporten ønsker å være både informativ og inspirerende til bevisstgjøring om eget arbeid med vurdering innenfor lærerutdanningen. 

Lenke til PDF