facebook
Forside artikkelsamling

En hyllest til kunstfagene - artikkelsamling

I ti år har Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen bidratt til å løfte fram og styrke kunstfagene i opplæringen. Artikkelsamlingen En hyllest til kulturfagene formidler et variert, engasjert, faglig og kreativt blikk på kunstfagene i barnehage og skole. 

Hver måned i 2017 ga vi ut en artikkel i forbindelse med senterets tiårsjubileum. Vi ville gi dere noen gylne øyeblikk og engasjerte stemmer fra fag- og praksisfeltet gjennom en digital artikkelserie, som nå er få tak i som hefte. Heftet kan bestilles ved å kontakte kunstkultur@nord.no 

Alle artiklene kan også leses på kunstkultursenteret.no/artikkelsamling.  

En hyllest til kulturfagene (pdf) 2,4 mb


Lenke til PDF