facebook

Publikasjoner fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Vi har de fleste publikasjonene i papirformat. Dersom du ønsker å få noen tilsendt, send oss en e-post: kunstkultur@nord.no

Publikasjonsoversikt (pdf)

Joik i grunnskolen

Joik i grunnskolen

  Veiledningsheftet gir praktiske eksempler på hvordan man kan jobbe med samisk joik i musikkfaget i grunnskolen. 
Les mer...

En hyllest til kunstfagene - artikkelsamling

En hyllest til kunstfagene - artikkelsamling

I ti år har Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen bidratt til å løfte fram og styrke kunstfagene i opplæringen
Les mer...

Ta i bruk den nære kunsten

Ta i bruk den nære kunsten

  Med dette heftet ønsker Kunst i Skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen å inspirere til en bevisstgjøring ved skolene: Hvilke kunstverk finnes på din skole,
Les mer...

Duodji i grunnskolen

Duodji i grunnskolen

Veiledningshefte med praktiske eksempler på duodji i kunst og håndverk, norsk læreplan: 1.-7. trinn. Utarbeidet i samarbeid med RiddoDuottarMuseat.
Les mer...

Samtaler om samtidskunst

Samtaler om samtidskunst

Heftet er utviklet i samarbeid med Kunst i skolen i 2015. Her får du undervisningsopplegg til 23 samtidskunstverk. 
Les mer...

KLINK!

KLINK!

KLINK! har fokus på helhetlig arbeid her definert som en gjennomgående satsning på kunstfagene forankret i hele organisasjonen
Les mer...

Kulturskolen som lokalt ressurssenter

Kulturskolen som lokalt ressurssenter

Hefte er meint som inspirasjon til bruk av den kunst- og kulturfaglege kompetansen til kulturskolen i større grad gjennom eit tett samarbeid med skoleverket.
Les mer...

Kulturskoleprosjekt

Kulturskoleprosjekt

En presentasjon av de 12 utvalgte stimuleringsmottakerne.
Les mer...

Veiledningshefte i kunst og håndverk

Veiledningshefte i kunst og håndverk

  Kunst- og håndverksfaget er viktig som en del av elevenes kulturelle dannelse. Kunst- og håndverksfaget er viktig som en del av eleveneskulturelle dannelse. I dette hef
Les mer...

Arkitektur overalt

Arkitektur overalt

  Dette heftet er utviklet av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, avdeling Arkitektur
Les mer...

Kunstner i barnehage

Kunstner i barnehage

Erfaringer fra samarbeid mellom barnehage og kunstner
Les mer...

Hallo - din sko!

Hallo - din sko!

Eit hefte med barnehageressursar omarbeida til småtrinn
Les mer...

Barnehageprisen 2013

Barnehageprisen 2013

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2013
Les mer...

Mangfoldsåret rapport 2008

Mangfoldsåret rapport 2008

Med forbehold om endringer, mangfoldsåret sluttrapport
Les mer...

Muligheter & utfordringer for kunstfagene i opplæringen

Muligheter & utfordringer for kunstfagene i opplæringen

Forprosjekt for tiltak 25 i Skapende læring av Aud Berggraf Sæbø. Skrevet i 2009
Les mer...

Barnehageprisen 2008

Barnehageprisen 2008

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2008.
Les mer...

Bedre vurdering i  kunstfagene

Bedre vurdering i kunstfagene

Av Kirsten Limstrand og Gerd Abrahamsen
Les mer...

NAFO - Idéhefte

NAFO - Idéhefte

Språklig og kulturelt mangfold -  en ressurs i opplæringen.
Les mer...

Partnerskapsavtaler

Partnerskapsavtaler

Partnerskapsavtaler - mellom kultur- og opplæringssektoren. Rapport trykket i 2009.
Les mer...

Barnehageprisen 2009

Barnehageprisen 2009

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2009
Les mer...

Kulturskolen revidert utgave 2010

Kulturskolen revidert utgave 2010

Kulturskolen - revidert utgave 2010, utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre.
Les mer...

Schools of music and performing arts

Schools of music and performing arts

Guidelines for further developing the schools into local resource centres.English edition 2011
Les mer...

Kulturskoleløftet kulturskole for alle

Kulturskoleløftet kulturskole for alle

 kulturskole for alle
Les mer...

Barnehageprisen 2010

Barnehageprisen 2010

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2010
Les mer...

Barnehageprisen 2011

Barnehageprisen 2011

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2011
Les mer...

Norsk sammendrag av "Arts and Cultural Education in Norway"

Norsk sammendrag av "Arts and Cultural Education in Norway"

KKS sitt norske sammendrag av Prof. Bamford sin kartlegging
Les mer...

Kulturelt og kunstnarisk mangfald

Kulturelt og kunstnarisk mangfald

Eit inspirasjonshefte til bruk i barnehagen og på småtrinnet i skulen frå KKS og NAFO
Les mer...

Arts and Cultural Education in Norway

Arts and Cultural Education in Norway

Professor Anne Bamford
Les mer...